Черногорско-Приморският митрополит Амфилохийе оцени като успешно неотдавнашното заседание на Светия архиерейски събор на Сръбската православна църква, между другото и защото “въпросът за положението на автономната Охридска архиепископия и участието на нейната йерархия в работата на Светия архиерейски събор на Сръбската православна църква, който преди беше принципно решаван, сега беше конкретизиран чрез участието на Охридския архиепископ, както и участието на всички епископи в избора на патриарх.
Това е важен въпрос, защото негова светлост е патриарх не само на Печката патриаршия, но и на автономната Охридска архиепископия, която е органична автономна част със специални права на Печката патриаршия”, казва митрополит Амфилохийе за сръбския вестник “Вечерне новости”.
БЛИЦ припомня, че Охридската архиепископия е носела няколко имена. Наричана е Първа Юстиниана по името на византийския император Юстиниан Велики. Името Охридска архиепископия - равнозначно на Охридска или Българска патриаршия, получава през Средновековието, след покръстването на българите през 863 г. от цар Борис І. Като Македонска архиепископия или "македонска църква" тя никога не се е определяла, нито пък е имало случай да се обвързва интегрално с античната Македония. След падането на Източна България под византийска власт през Х в. настъпва епохата на бурен разцвет на Охридската архиепископия. При цар Самуил нейният статут се издига до патриаршия, а обхватът й достига най-големи мащаби, включвайки дори Силистренската (Дръстърската) епархия. /БЛИЦ