Във връзка с регистрираните случай на COVID-19 (корона вирус) на територията на България и предприетите от Правителството мерки за защита от вируса.

Съюзът на ВиК операторите в Република България призовава временно всички потребители на водоснабдителни и канализационни услуги, на които не са монтирани измервателни уреди (водомери) за дистанционен отчет да изнасят месечните си  показания  извън жилищата си.

Всяко едно ВиК дружество в най-кратък срок ще създаде възможности за предоставяне на показанията чрез изпращане по имейл, или чрез SMS на посочени от тях електронни пощи и телефонни номера, за които възможности потребителите ще бъдат своевременно уведомени.