Софиянци продължават да бъдат тровени със силно замърсен въздух. Проблемите с липсата на обществени паркинги и трафикът продължават да не бъдат решавани.

Как новият кмет на Лозенец Константин Павлов решава тези наболели проблеми?

Никак.

Вместо това, по стар бюрократичен прийом, се опитва да отклони вниманието на гражданите от реалните проблеми на квартала, като инсценира несъществуващ проблем още в началото на мандата си!

Въпреки нееднократните потвърждения на всички ангажирани към казуса институции и десетките правните становища, че многофункционалната сграда „Златен век“ се строи напълно законно, кметът на кв. Лозенец се опита „да търси под вола теле“, при това – с широк обществен отзвук!
В резултат на това налице е поредното потвърждение, че проектът е законосъобразен и се извършва в синхрон с общия устройствен план на Столична община, който е бил в сила при издаването на разрешителното за строеж на сградата. Нещо, което Константин Павлов се опита да оспори – при това с официално искане до ДНСК и Столична община.

Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община обаче са повече от категорични в отговора си до кмета на кв. Лозенец:
Подробен устройствен план, по приложението на който е издадено разрешение за строеж към датата на влизане в сила на ЗУЗСО (Закон за устройство и застрояване на Столична община), не подлежи на привеждане в съответствие с правилата и нормативите към ЗУЗСО и ОУП на СО.
От друга страна, следва да се има предвид и обстоятелството, че съгласно § 22, ал.1 от ЗР на ЗУТ подробният устройствен план за УПИ І-98,99, кв. 272а, м. „Лозенец І-ва част“ е приложен както по отношение на регулацията, така и по отношение на застрояването и прилагането му не може да бъде спряно на основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.“

С други думи – за пореден път се казва, че сградата „Златен век“ има напълно законни книжа за строеж! Напомняме, че подобен отговор дадоха и ДНСК:

„Във връзка с искането на Кмета на район „Лозенец“ - Столична община до началника на ДНСК за издаване на заповед по реда на чл.225, ал.1 от ЗУТ за премахване на строеж: „Златен век“ (…) следва да се има предвид, че от органите на ДНСК не е установен незаконен строеж“. Както и че Съобразно сочена в решението практика на ВАС десетгодишният срок спрямо издаденото разрешение за строеж ще изтече през 2028 г.

И какво излиза? Новият кмет на кв. Лозенец Константин Павлов и правните му съветници не познават наредбите и законите, позволяват си да изискват от държавни и общински органи незаконосъобразни действия, при това – създавайки поредната фалшива новина. Това говори само че и той ще залага на евтин популизъм с цел да влияе на обществените нагласи, вместо да започне сериозна работа с реалните проблеми на района.

„Златен век“ е сграда, която поставя началото на едно ново и съвременно строителство, което може да се превърне в решение на много от проблемите на кв. „Лозенец“  и столицата ни. Ако в София имаше повече енергийно ефективни сгради от най-високия клас А, при който емисиите в околната среда са сведени до минимум (каквато е „Златен век“), сега нямаше да се тровим чак толкова в тази силно замърсена атмосферна среда.

Затова може би е добре кметът на кв. Лозенец Константин Павлов да излезе и да се огледа колко хора ходят с маски, вместо да се опитва да угоди на съмнителни интереси, създавайки несъществуващи проблеми! Защото иначе започваме да наблюдаваме резултатите от чорбаджийския синдром на управление на неуки кметове не само в Галиче, но и в някои райони на София.