ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД откри ново регионално застрахователно представителство "Витоша" в гр. София, в кв. Манастирски ливади.
 

Представителството предлага пълната гама продукти на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД.
 
Негов ръководител е г-жа Габриела Спасова.
 
Адресът на представителството е: кв. Манастирски ливади, ул. „Бяло поле“ 8Д
 
Телефон: 02 / 488 62 17; 0895 515 754, електронен адрес: [email protected]
 
Работното време е от 09:00 до 17:30 часа