Европейската комисия публикува своя годишен доклад за Safety Gate (системата за бързо предупреждение на ЕС за опасни потребителски продукти), подпомагаща извеждането на опасни нехранителни продукти от пазара.

Докладът показва, че броят на действията, предприети от властите след даден сигнал, нараства всяка година – през 2020 г. е достигнат нов рекорд от 5 377 сигнала, в сравнение с 4 477 през 2019 г. 9% от всички сигнали, събрани през 2020 г., се отнасят до продукти, свързани с COVID-19 - предимно за хигиенни маски, които трябва да предпазват, но безуспешно.

Други примери за опасни продукти, свързани с COVID-19, посочени от Safety Gate, са дезинфектанти, съдържащи токсични химикали, като метанол, който може да доведе до слепота или дори смърт при поглъщане, или UV дезинфектанти, които излагат потребителите на силно облъчване, причиняващо дразнене на кожата.

Наблюдението бе фокусирано върху продукти, свързани с COVID-19, които през 2020 г. станаха от съществено значение за всички потребители, уточняват от ЕК. През миналата година е имало 161 сигнала за маски, 3 сигнала за специфични гащеризони, 13 сигнала за дезинфектанти за ръце и 18 сигнала за UV лампи, които би трябвало да функционират като стерилизатори. 

Според доклада сигналите за детските играчки продължават да имат най-висок брой (27% от общите уведомления), следвани от тези за моторните превозни средства (21%) и на трето място са сигналите за електрически уреди и оборудване (10%).

С това докладът илюстрира, че надзорът на пазара в ЕС е фокусиран върху най-уязвимата потребителска група на децата.


Като цяло най-често сигналите са свързани с продукти, причиняващи наранявания като фрактура или сътресение (25%), следвани от тези от химически компоненти в продуктите (18%) и за продукти и стоки, които могат да причинят задавяне у децата (12%).

В сравнение с по-миналата година, все повече онлайн платформи за търговия се ангажират да проследяват за безопасността на продуктите, които се продават през тях.