Жителите на село Црънча излязоха със специална декларация, приета на общоселско събрание на 10.05.2020 във връзка с планираната за утре извънредна сесия на ОС Пазарджик. 

Припомняме, че както БЛИЦ писа в 12,30 ч. в понеделник ще се проведе извънредното заседание на Общински съвет-Пазарджик, на което ще трябва да бъде отменено решение №79 от 29 април т.г. за продажбата на 368 дка гора в землището на село Црънча.

В мотивите на председателя на ситипарламента Хари Харалампиев се посочва, че след вземане на решението за продажбата е постъпило писмо от г-н Александър Георгиев - представител на "Интръст" ЕАД - София, с което се заявява намерение за дарение в размер на 700 хиляди лева, което ще бъде направено в деня, следващ отмяна на решението на ОбС, като волята на дарителя е 350 хиляди лева да бъдат използвани за създаване на парк на името на Св. великомъченик Георги Победоносец с със съоръжения за игра на деца и за отдих на жителите на Црънча.

А останалите 350 хиляди лева се даряват за издръжката и развитието на волейболния отбор "Хебър". Волята на дарителя, изразена в официалното писмо, подписано от шефа на директорския борд на „Интръст“ ЕАД Александър Георгиев, е общинските съветници да отменят решението си, с което се обявява таен търг за продажба на гората над село Црънча. Едноличен собственик на капитала на дружество“ Интръст“ е народният представител и издател на „ Телеграф медиа“ Делян Пеевски.

Ето декларацията, без редакторска намеса:

Ние црънчани-жители и живущи в с.Црънча,Пазарджишко, на свое
общоселско събрание от 10.05.2020 г.,

Д Е К Л А Р И Р А М Е С Л Е Д Н О Т О:

Благодарим за подкрепата и оценката дадена от фирма „Интръст”-АД и едноличния й собственик г-н Делян Пеевски за достойното поведение на хората от Црънча в защита на отказа от продажба и връщане на публичния характер на собствеността на Црънчанската гора, като част от грижата ни за опазване на природнтото и културно богатство на България.

Приканваме общинските съветници в община Пазарджик да спазят изразената воля на Дарителя и публично поетия ангажимент от Кмета г-н Тодор Попов, като отменят съответните решения за продажба и смяна на публичния характер на имота на Црънчанската гора.- съответно на Рещение №:79/29.04.2020 г., и Решение№: 113 /27.07.2017 г.на ОбС, Пазарджик.

Изразявайки своята загриженост и тревога от състоянието на културно-историческото наследство в гората над Црънча, настояваме да се предприемат от Община Пазарджик, РИМ.-Пазарджик и другите компетентни органи и институции спешни спасинителни мерки за спиране на иманярските набези, проучване и социализиране на археологическите обекти в района на с.Црънча.

С оглед целесъобразното и прозрачно разходване на средствата обещани като дарение в полза на с.Црънча предлагаме същите да бъдат разходвани и контролирани съобразно съвместно одобрени проекти от страна на Дарителя и населението на селото чрез съответните им представителни органи и структури на гражданското общество.

10.05.2020 г. Общоселско събрание с.Црънча, Пазарджишко

Проект!

Р Е Ш Е Н И Е

№:01/10.05.2020 г.

Днес , 10.05.2020 г. , общоселското събрание на жителите и живущите в с.Црънча, общ.Пазарджик, проведено на открито на стадиона на селото, при спазване на изискуемите противоепидемични мерки,

Р Е Ш И:

Приема Декларация на селската общност изразяваща позицията на селската общност отхвърляща намеренията за продажба и осъществената смяна на собственстта на Црънчанската гора от публича общинска в частна такава.

Възлага на Кмета на с.Црънча и Обществения съвет за развитие на селото своевременно да запознаят ръководството на общината и общинския й съвет, както и при необходимост да отстояват изложената в нея позиция на населението на с.Црънча.

Упълномощава Обществения съвет за развитие на с.Црънча да представлява интересите на общността в досегашния му състав, като продължава дадения му мандат с Решение №:1 / 09.11.2018 г. до провеждане на последващо целево Общоселско събрание за неговото обновяване по реда на Закона за участие на гражданите в местното самоуправление.