Правителството предостави допълнителни финансови средства в размер на 252 674 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката. Те са за подготовката и провеждането на тържественото отбелязване на 150-ата годишнина от създаването на Болградската гимназия „Г. С. Раковски" в Украйна.
Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на централния бюджет за 2008 г., като 200 000 лв. са за сметка на целевите разходи, предвидени за официална помощ за развитие, а останалите – по функция „Образование”. За 2009 г. за изпълнението на проявите, свързани с годишнината, ще бъдат предвидени още 165 800 лв.
Болградската гимназия в Украйна е тясно свързана с българската история. Тя е основана през 1858 г. и е първото българско средно училище извън територията на страната ни, изградено изключително с труда и средствата на нашите сънародници в Бесарабия. По волята на учредителите, преподаването се е провеждало на български език. Възпитаници на гимназията са държавниците Александър Малинов и Димитър Греков, военачалниците генерал-полковник Данаил Николаев и генерал-полковник Георги Тодоров, учените акад. Александър Теодоров-Балан и проф. Димитър Агура, както и други бележити българи. Над 50 възпитаници на гимназията се включват в българското опълчение през 1877-1978 г.
Днес в гимназията се обучават 350 ученици от 1 до 11 клас. Всички те изучават български език, а в 10 и 11 клас – българска литература. Учениците от руската паралелка изучават курса „Традиции и обичаи на българите”, а в историческите паралелки – история на България. Програмите по български език са утвърдени от МОН, а другите два курса са по авторски програми на учителите от гимназията и се преподават само в това училище. /БЛИЦ