30 имота – публична държавна собственост, управлявани от Министерството на отбраната, са обявени за имоти – частна държавна собственост. Те са с отпаднала необходимост за ведомството в резултат на изпълнението на Плана за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили на Република България до 2015 г.
С оглед на досегашното им предназначение – складове, гаражи, аероклуб, стопанства и др., могат да се използват за стопански цели като се предложат за продажба или за замяна срещу жилища, необходими за попълване на ведомствения фонд на Министерството на отбраната и Българската армия.
Имотите са: два край с. Доброславци с площ 5,6 дка и 28,8 дка; имот край с. Банево (89,9 дка); два край с. Жедна с площ 1697 дка и 0,2 дка; имот край с. Касилаг (53 дка); имот край с. Кумарица (5,1 дка); имот край с. Мало Бучино (23 дка); имот край гр. Обзор (5 сгради); шест имота в София с площ 7 дка, 39 дка, 4 дка, 2 дка, 11 дка и 85,7 дка; имот край с. Черногорово (1213 дка); два край с. Герман – с площ 130 дка и 3 дка; три край с. Гурмазово – с площ 36 дка, 129,5 дка и 72 дка; имот край Карнобат (163 дка); имот край с. Коняво (13 дка); три имота край с. Мусачево – с площ 1 дка, 3,6 дка и 559 дка; имот край с. Осоица (12 дка); имот край Созопол (20 дка); имот в Сливен (3 дка); имот в Тополовград (4,6 дка).  /БЛИЦ