„Спрете с политическите караници! Това е послание, което отправям към двете големи политически партии. Когато страната е в беда и има проблеми, които трябва да бъдат решени, политическите партии трябва да забравят за своите битки”, предупреди в София еврокомисарят по правосъдието Вивиан Рединг, цитирана от АФП.
Рединг призова днес българските политически партии да спрат да се карат една с друга и да прекратят политическата криза, в която е изпаднала най-бедната страна от ЕС след 40 дни на протести.<br /> <br /> Еврокомисарят добави, че партиите &bdquo;трябва да седнат и да упражнят своите задължения по решаването на проблемите в страната, без да създават допълнителни такива&rdquo;, предава АФП.<br /> <br /> Политическата обстановка в България е поляризирана. Призовавам всички политически сили в страната към диалог и консенсус в името на стабилността и просперитета на държавата, гласи <strong>официалното прессъобщение от службата на еврокомисаря за правосъдието и заместник-председател на ЕК Вивиан Рединг.</strong><br /> <br /> Всекидневните публични демонстрации го показват много ясно: необходимо е реформите в страната да продължат. Те изразяват сериозните притеснения на българското общество за върховенството на закона.<br /> Симпатизирам на българските граждани, които протестират по улиците срещу корупцията. България трябва да продължи реформаторските си усилия. Сега е моментът да се засилят действията за реформиране на съдебната система и за борба с корупцията.<br /> Модерните демокрации и динамичните икономики са несъвместими с олигархиите.<br /> <br /> Не трябва да има лица под 25 години, които да чакат повече от четири месеца за работа, стаж или чиракуване. Европейският съюз осигурява над 6 милиарда евро, а Комисията излезе с предложение тези средства да бъдат предоставени още от следващата година. Сега е важно националните правителства да представят конкретни предложения, за да може да започне отпускането на средства.<br /> Нуждаем се от един истински европейски пазар на труда. Накрая с приключването на 2013 година последните пречки пред българските и румънските граждани, които искат да потърсят работа в други държави от ЕС, ще отпаднат. Тези, които желаят да си намерят работа в чужбина, трябва да се възползват от възможността, която предлагат отворените граници. Комисията иска да се увери, че гражданите на ЕС, които имат желание да потърсят професионална реализация в друга страна от ЕС, ще могат да получават обезщетения за безработица от собствената си държава за период, по-дълъг от три месеца.<br /> <br /> Свободното движение е много важно за българите: според 74 % от тях това е най-важното и ценно право, което свързват с европейската интеграция (средният процент за ЕС е 52 %).<br /> Искам това да е напълно ясно: свободното движение е фундаментално право и не подлежи на договаряне. Нека не допускаме езикът да ни заблуждава: европейските граждани, които упражняват правото си на свободно движение, не са &bdquo;имигранти&ldquo;. Всички европейски граждани имат еднакви права. Искам също така да е ясно, че ромите са граждани на ЕС и като такива имат право на свободно движение.<br /> Ако днес популистката реторика печели гласове, то утре за нея ще плащат поколения европейски граждани. Ето защо очаквам, че националните лидери ще проявят решителност и няма да се поддадат на този популизъм.<br /> Ще продължа да се боря за отстояването на основното право на свободно движение.<br /> <br /> Механизмът за сътрудничество и проверка беше условие за присъединяване към Съюза и ще продължи да действа, докато не бъдат постигнати всички показатели, договорени през 2006 г. По отношение на този механизъм бих искала да подчертая думата &bdquo;сътрудничество&ldquo;. Сътрудничеството е двупосочен процес. Тук сме, за да дадем насоки и да помогнем чрез структурните фондове, необходимите реформи обаче трябва да бъдат осъществени от България и да бъдат последователни и решителни, за да се постигнат по-голям професионализъм, по-голяма отчетност и ефикасност.<br /> Силната и независима съдебна система не е лукс, а необходимост за обществения живот на всяка държава. Една ефикасна съдебна система, на която може да се разчита, ще бъде по-легитимна за обществото и ще донесе икономически ползи. Постигането на резултати по линия на Механизма за сътрудничество и проверка е и мощно средство за възвръщане на доверието на гражданите в политическите и съдебните институции.<br /> <br /> Има опасения, че външните притеснения за темпа на реформите в България може да дадат отражение върху решението за допускането на страната в Шенген като пълноправен член. Искам ясно да заявя: Комисията счита, че както България, така и Румъния отговарят на техническите критерии за премахване на проверките и за пълноправно присъединяване на двете държави към Шенген. Сега е необходимо да бъде взето политическо решение и то единодушно от всички държави членки в Съвета.<br /> Мисля, че държавите членки трябва да покажат, че заслужават доверие: ако дадена държава е изпълнила своята част от сделката, то е време и останалите национални правителства да го направят. Именно това се очаква от партньорите на равнище ЕС.<br /> <br /> Защитата на данните е основно право в Европа и в България (член 8 от Хартата за основните права, член 16 от Договора и член 32 от Конституцията на Р. България).<br /> Скандалът с американската програма за наблюдение PRISM и другите скорошни скандали, свързани с данни, са предупредителен сигнал. И се радвам, че това предупреждение доведе до консенсус сред всички европейски институции за необходимостта да обединят сили за установяване на стабилни правила за защита на данните в Европа.<br /> Реформата в областта на защитата на данните отразява реакцията на ЕС по отношение на PRISM и другите нарушения на неприкосновеността на личния живот. Реформираните правила за защита на данните в ЕС ще служат за предпазване от PRISM.<br /> Новите правила ще гарантират, че основното право за защита на данните в ЕС се отстоява. За да укрепи допълнително това право, Комисията реши да направи оценка на Споразумението за неприкосновеността на личния живот, което позволява на дружествата да прехвърлят данни от ЕС към САЩ. В крайна сметка може да се окаже, че неприкосновеността на личния живот не е толкова неприкосновена.<br /> <br /> Според мен най-добрият начин да повишим легитимността на Европа е като превърнем нашия Съюз в Съединени европейски щати. Като в САЩ и ние се нуждаем от двукамарна система за Съединените европейски щати. Стабилен политически Съюз със стабилно &bdquo;правителство&ldquo; (Комисията) и две камари &mdash; Европейски парламент и &bdquo;сенат&ldquo; на държавите членки. Това европейско &bdquo;правителство&ldquo; трябва да се отчита пред избрания пряко Европейски парламент.<br /> Окуражих се, като видях, че според миналогодишното ни обществено допитване за правата на гражданите и за бъдещето на Европа мнозинството от включилите се български граждани считат, че ЕС трябва да прерасне в политически Съюз: това мнение споделят 64 % от запитаните, докато средно за ЕС те са едва 31 %. Това е едно добро начало за дебата.<br /> <br /> Аз подкрепям силните и свободни медии. За мен няма нищо по-добро от силната и свободна преса, която да следи политиците бдително и зорко.<br /> Политиците трябва да дават пример, да проявяват голяма толерантност към критиките и да гарантират, че всички гласове &mdash; както тези на техните съмишленици, така и тези на техните опоненти &mdash; са защитени.<br /> Свободната преса е в основата на всяко демократично общество. Вярвам, че българските власти ще гарантират, че заплахите, отправени към журналисти и тяхната физическа цялост, не се толерират и се разследват.<br /> <br /> Свободно движение, достъп до единния пазар и достъп до европейския пазар на труда &mdash; всички те се ценят високо от българските граждани. Всяка година българите, които работят в друга страна от ЕС , внасят в българската икономика около 2 милиарда евро. След присъединяването на България към ЕС преките чуждестранни инвестиции в страната рязко се покачиха, тъй като инвеститорите придобиха доверие и сигурност. През някои години преките чуждестранни инвестиции достигнаха до 2 милиарда евро.<br /> Европейските фондове спомогнаха да се изгради инфраструктурата. Много земеделски производители нямаше да оцелеят без финансовата подкрепа от Европа.<br /> <br /> От 2007 г. международните и съседските отношения на България са толкова добри и стабилни, колкото никога преди това &mdash; още един пряк резултат от членството в ЕС. <br type="_moz" /> <br />