"Провалът на Румъния и България да се преборят с корупцията опетни имиджа на цяла Източна Европа. Атлантическата вярност на новите страни-членки е осмивана и поставяна под съмнение”, отбелязва британското издание “Икономист”.
В статия, посветена на протекционизма на Франция, британското списание посочва, че Париж е оглавил съпротивата на „стара Европа” срещу идеята общият пазар да се разпростре и върху свободното движение на труд и услуги. "Новите страни от ЕС все още са втора ръка граждани на Европа, когато става дума за работа в чужбина или износ на мозъци”, добавя “Икономист”. /ДВ