Вдигнахме бюджета с 30% и продължават да задължават болниците. В здравеопазването отиват 3 250 000 000, и продължава да не им стига.
Това е заявил премиерът Бойко Борисов пред министрите на правителственото заседание в сряда, стана ясно от стенограмата, публикувана днес на сайта на правителството. Според Борисов, за съжаление, има и много от големите болници, които са с дългове, и то главно отиват за консумативи и лекарства. &bdquo;Аз съм убеден, че контролът там е занижен&rdquo;, смята премиерът.<br /> <br /> &quot;На практика държавата дотира чрез болниците тези, които не се осигуряват, нямат здравни осигуровки, сиреч, тези, които плащат осигуровки, лекуват без пари тези, които не си плащат осигуровките&quot; казва Борисов.<br /> <br /> &bdquo;Тук искам да се помисли категорично и с укриването, когато се променя законът, и то трябва много бързо да стане, за осигуровките това да се регламентира. В противен случай дълговете непрекъснато ще набъбват и ще стане както в НОИ, всъщност чрез държавния бюджет се попълват всички дупки, където системите всъщност не работят. Затова, Константинов, предложете ми вариант, включително санкции, включително да се сменят началниците на тези болници, но това трябва да се случи. Давам пример с Окръжна болница в София, която беше с дългове, сега е с един милион плюс, плюс и направи инфраструктурата пред болницата. Въпросът е на управление. Не може да накупуват толкова апаратура и лекарства, и в същото време да задължат държавата след това да отиде да ги плаща след тях. Те питали ли са да го направят това Министерството на здравеопазването?&quot;, казва Борисов.<br /> <br /> Здравният министър Стефан Константинов отговаря: &bdquo;Голяма част от дълговете са натрупани в тези знакови болници точно от предишното правителство, защото примерно в Пловдив &bdquo;Свети Георги&rdquo; са ставали абсолютни безобразия. Разбира се, винаги оправданието е, че пътеките са недофинансирани, че финансирането е недостатъчно. Обаче при същото това недофинансиране има болници, които винаги се движат добре и се справят и модернизират със собствени средства, а други, които винаги са недоволни. Същевременно за много скъпите апаратури министерството продължава да дава: 1 200 000 на Онкологичния център, скенер във Варна&rdquo;.<br /> <br /> Според здравния министър, става дума за определени болници. &bdquo;Във време на криза дълговете на всичките са намалели са 40 милиона през тази година, което обаче не значи, че определени болници и директори не си вършат работата, но аз бих отишъл и малко по-далече не само с персонална смяна на директори, а ни трябва обединяване на звена. През тези последните 10 - 15 години структури са се разделили, за да се угоди на всеки професор, на всеки началник да си има лечебно заведение, изкуствено разделени. Няма да давам емблематичния пример със Стара Загора, където всичко се дублира, всичко е по две, всичко е по три. Това само с персонална смяна не може да стане и ако имаме подкрепата на Министерството на здравеопазването, на цялото правителство, мисля, че през 2012 г. трябва да ги решим тези въпроси. Що се касае до неосигурените, те са в областните болници. Най-тежкият случай е във Видин, където са около 3 &ndash; 3,5 - 4 % от всички преминали. За неосигурените трябва два подхода: едните, които имат някакъв доход, а не са си го платили, драстично увеличаване на санкциите. Но след това Националната агенция по приходите трябва да им ги събира тези неща, включително ако трябва да им продава имущество. Просто трябва да бъдат тълкувани като длъжници на държавата, а тези, които са социално слаби, вече да се намери някакъв начин да им се компенсира основният пакет, който им покрива касата. Това са предложенията. Вече сме имали разговори с Бюджетната комисия за Закона за здравното осигуряване и конкретни предложения&rdquo;, казва Стефан Константинов.<br /> <br /> &quot;Имате пълна подкрепа&quot;, е заявил премиерът Борисов. &bdquo;Сега е моментът да го направиш, не догодина, а още тая година. Сядате, приготвяте го. Имаш пълна подкрепа. Така или иначе, дали сега ще има една стачка повече или две&hellip;&rdquo;, коментира той. &bdquo;Ако направим здравната карта и намалим броя на болниците, и лекарите ще работят на едно място и ще получават по-високи доходи. Това, че някой директор ще стачкува и ще ги буни, то е ясно&rdquo;, казва здравният министър.<br /> <br /> <div style="text-align: center;">ЗАСЕДАНИЕ<br /> <br /> на <br /> Министерския съвет<br /> 7 декември 2011 г.</div> <br /> <br /> <em><strong>Заседанието започна в 10.35 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.</strong></em><br /> <br /> Точка 1<br /> Проект на Решение за изменение на Решение № 416 на Министерския съвет от 2010 г. за назначаване на членове на Управителния съвет на държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите. <br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: Управителният съвет е на ротационен принцип. Излъчен е нов представител от страна на работодателите г-н Тодор Табаков, който заменя Радослав Йорданов.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 1. <br /> <br /> Точка 2<br /> Проект на Решение за предложение до президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Ангел Иванов Марин с орден &bdquo;Стара планина&rdquo; първа степен с мечове.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на отбраната. <br /> <strong>ВАЛЕНТИН РАДОЕВ:</strong> Уважаеми господин премиер, уважаеми госпожи и господа министри, във връзка със 70 годишнината на о.з. генерал Ангел Марин, през 2012 година на 8 януари се навършват, и поради големият му принос, основно военнопатриотичното възпитание на младите хора и приобщаване на българите, които живеят извън страната, предлагаме на президента да издаде указ за награждаването му с орден &bdquo;Стара Планина&rdquo; &ndash; първа степен&rdquo;<br /> Приема се точка 2.<br /> <br /> Точка 3 <br /> Проект на Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част, недвижим имот, собственост на &bdquo;Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести &ndash; Царица Йоанна&rdquo; ЕООД &ndash; Трявна. <br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на здравеопазването. <br /> <strong>СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ:</strong> Става въпрос за ведомствено жилище, за което лечебното заведение не притежава свободен финансов ресурс да го поддържа, а е постъпило желание от работещ в съответната болница, същото го изразява и потвърждава директорът на болницата, така че предлагаме да бъде взето решение да се продаде.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3.<br /> <br /> Точка 4<br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот &ndash; публична държавна собственост, на община Перник, област Перник. <br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внасят министърът на културата и министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> <strong>МИТКО ТОДОРОВ: </strong>Средновековната крепост &bdquo;Кракра&rdquo;, се предоставя за да могат да кандидатстват по оперативна програма.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 4. <br /> <br /> Точка 5<br /> Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имоти &ndash; частна държавна собственост, на община Тетевен, област Ловеч.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> Постъпило е искане от областния управител на Ловеч във връзка с искане на община Тетевен за безвъзмездно прехвърляне на имот &ndash; частна държавна собственост, който включва двуетажна административна сграда и девет броя гаражи. Имаме съставен акт за частна държавна собственост на областния управител. Към настоящият момент в сградата се помещават &bdquo;Бюрото по труда&rdquo;, дирекция &bdquo;Социално подпомагане&rdquo; и общинска служба &bdquo;Земеделие&rdquo;. Областна администрация &ndash; Ловеч, не разполага със средства, за да може да осигурява ремонт и поддръжка на сградата, а община Тетевен изразява съгласие да управлява този имот.<br /> Считаме, че предложението е основателно и целесъобразно.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 5.<br /> Точка 6<br /> Проект на Решение за обявяване на имот &ndash; частна държавна собственост, за имот &ndash; публична държавна собственост, и безвъзмездното му предоставяне за управление на Националния осигурителен институт.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> Приема се точка 6.<br /> <br /> Точка 7<br /> Проект на Решение за обявяване на имот &ndash; публична държавна собственост, за имот &ndash; частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Разград, област Разград. <br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: </strong>Имотът в момента е с предоставени права на управление на Националната агенция по приходите. Има отпаднало предназначение и затова предлагаме да бъде предоставен на община Разград безвъзмездно в полза на общината. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Чудесно, да им е честито!<br /> Приема се точка 7.<br /> <br /> Точка 8<br /> Проект на Решение за обявяване на имоти &ndash; публична държавна собственост, за имоти &ndash; частна държавна собственост. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> По предложение на областния управител на Враца имаме два имота, които се предлага да бъдат прехвърлени като имоти &ndash; частна държавна собственост, като ще бъдат използвани по предназначение, а именно за туризъм, тъй като това е трайно ползване на мотел, и е предназначението на сградата. <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 8.<br /> <br /> Точка 9<br /> Проект на Решение за отчуждаване на имоти и части от имоти &ndash; частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект &bdquo;Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч&rdquo;, фаза 1: Крумово &ndash; Първомай. <br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внасят заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> Приема се точка 9. <br /> <br /> Точка 10<br /> Проект на Решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Република Перу в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, и за допускане на Даниел Тиенда Гонзалес-Мендиондо &ndash; гражданин на Кралство Испания, да изпълнява функциите на почетен консул на Република Перу в Република България. <br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на външните работи. <br /> Приема се точка 10.<br /> <br /> Точка 11<br /> Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на измененията на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и прилежащите зони на Атлантическия океан (ACCOBAMS), приети с резолюция А/4.1 &bdquo;Разширение на географския обхват на Споразумението Accobams&rdquo; на Четвъртата среща на страните (МОР ІV) по споразумението в периода от 9 до 12 ноември 2010 година.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на околната среда и водите. <br /> <strong>ЕВДОКИЯ МАНЕВА:</strong> Отнася се за международно споразумение, по което сме страна. Самото изменение не засяга България, а само Португалия и Испания, но тъй като сме страна по международното споразумение трябва да го ратифицираме. В България има три вида делфини и поради тази причина сме страна. Не засяга бюджета. Не натоварва страната с никакви ангажименти и разходи. <br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 11. <br /> <br /> Точка 12.<br /> Проект на Решение за утвърждаване на Протокола между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Македония за прилагане на Споразумението между Европейската общност и бившата Югославска република Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, подписан на 21 февруари 2011 година в Гюешево.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи. <br /> Приема се точка 12.<br /> <br /> Точка 13<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Анекс относно достъпа на безпилотни летателни системи до въздушното пространство и летищата на Република България към Споразумението по прилагане относно операции и планиране за учения в изпълнение на споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на отбраната. <br /> <strong>ВАЛЕНТИН РАДОЕВ:</strong> Имаме такова споразумение, а сега само добавяме анекс към него за безпилотните апарати да използват нашите съвместни съоръжения. С подписването му след една година писмено може да се откаже всяка от страните, ако реши, че има проблем.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 13.<br /> <br /> Точка 14<br /> Проект на Решение за одобряване проект на изпълнителен протокол между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за прилагане на споразумението между Европейската общност и Руската федерация за обратно приемане на лице от 25 май 2006 година. <br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи. <br /> Приема се точка 14.<br /> <br /> Точка 15.<br /> Проект на Решение за определяне състава на Комисията по цени и реимбурсиране. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на здравеопазването. <br /> <strong>СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ:</strong> Уважаеми колеги, както знаете според последните промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, беше създаден един нов орган &ndash; Комисия по цени и реимбурсиране, който обедини предходните две комисии. Така, че на основание чл. 259, ал. 2 от този закон се конституира тази комисия, като в нея ще влизат 13 човека, 5 представители на Министерството на здравеопазването, 5 представители на НЗОК, по един представител на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз и ще се води от представител на Министерството на финансите. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 15.<br /> <br /> Точка 16<br /> Проект на Постановление за българските неделни училища в чужбина. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на образованието, младежта и науката и министърът на външните работи. <br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ:</strong> Господин министър-председател, уважаеми колеги, това постановление е изключително важно защото с него казваме, че българските неделни училища в чужбина стават част от българската образователна система.<br /> С постановлението се уреждат взаимоотношенията с тях и задълженията на българската държава да подпомага обучението по български език, история и география и също така дейностите, които Министерството на външните работи трябва да извършва по контрола, заверяване на документи и т.н. <br /> За 2012 година предвиждаме 4 милиона лева от средствата на бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката. Училищата, които ще влязат в тази схема ще кандидатстват на конкурсен принцип. Едновременно с това продължава да действа и програмата &bdquo;Роден език и култура зад граница&rdquo; и след време когато постановлението се утвърди ще мислим за бъдещето на тази програма, но това е важно, защото българите в чужбина отдавна искаха и ние проявявайки тази грижа казваме и друго, че българите, които пътуват някъде по проект в командировка има място, където техните деца да изучават контролирано родния език, история и география. <br /> Съвносители сме трите министерства: Министерството на образованието, науката и културата, Министерството на външните работи и Министерството на финансите.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 16.<br /> <br /> Точка 17<br /> Проект на Решение за даване съгласие за продажба на обособени части &ndash; недвижим имот, собственост на &bdquo;Специализирана болница за рехабилитация &ndash; Тузлата&rdquo; ЕООД &ndash; Балчик. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на здравеопазването. <br /> Приема се точка 17.<br /> <br /> Точка 18<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи. <br /> Приема се точка 18.<br /> <br /> <br /> Точка 19<br /> Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства &ndash; скалнооблицовъчни материали &ndash; мрамори и гнайсошисти, от находище &bdquo;Чакъров дрян&rdquo;, разположено в землищата на с. Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> Приема се точка 19. <br /> <br /> Точка 20<br /> Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в 3136-ото заседание на Съвета на Европейския съюз (външни работи) във формат министри на търговията, което ще се проведе на 14 декември 2011 година в Женева.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ:</strong> Господин премиер, основната точка е за условията, при които Русия най-накрая вече се присъединява към Световната търговска организация, което смятам, че е добре и за българския бизнес, защото по този начин някои проблеми, които сме имали като условия не толкова добри като на другите, вече ги елиминираме като пречки.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Чудесно.<br /> Приема се точка 20. <br /> <br /> <br /> Точка 21<br /> Проект на Решение за допълнение на Решение № 683 на Министерския съвет от 2005 г. за изграждане на национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци (НХРАО) и определяне на НХРАО като обект с национално значение и национален обект. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> Приема се точка 21. <br /> <br /> Точка 22<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Договор с община Чепеларе за финансиране изграждането на елементи на общинска пътна инфраструктура &ndash; част &bdquo;190 м&rdquo; от ул. &bdquo;Атанас Пепеланов&rdquo; (ПИ 243.9030) и кръстовище при О.Т. 652 по плана на гр. Чепеларе и проект на договор с &bdquo;Амер спортс България&rdquo; ЕООД за изпълнение на инвестиционен проект. <br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: </strong>Господин премиер, това е за инвестицията, която ни прави най-големият производител на ски в света. По Закона за насърчаване на инвестициите подпомагаме общината със 149 754 лева за изграждането на пътна инфраструктура. Процедурата се провежда от общината.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Чудесно!<br /> Приема се точка 22. <br /> <br /> Точка 23<br /> Проект на Решение за одобряване проект на договор с община Ловеч за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура &ndash; публична общинска собственост &ndash; пътна връзка към индустриален парк в с. Баховица, община Ловеч, и проект на договор с &bdquo;Литекс Моторс&rdquo; АД - София, за изпълнение на инвестиционен проект. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ:</strong> Господин премиер, тук сумата е по-голяма 2 милиона 375 хиляди 439 лева, за изграждане на елементи на довеждаща техническа инфраструктура. Инвестицията е много по-голяма. Знаете, че отново започва производството на автомобили в България, така че и това са добре инвестирани пари. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Те искаха 14 милиона в продължение на няколко месеца преговори с Дянков, им стигнаха и два милиона и половина. Приема се точка 23.<br /> Между другото това са инвестиции и инвеститори, които с голям аплодисмент ги приемам, защото първо създават много работни места. Второ, правят ни едни от производителите в света и на практика данъци, заплати, осигуровки, всичко това върви и не на последно място в тези общини Чепеларе и Ловеч, те си плащат данъците там и това дава възможност на общините да дръпват напред, и това е много хубаво да се активизира. Вече, след като имаме и по-хубави пътни транспортни връзки да привличаме подобни инвеститори.<br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ:</strong> Освен това са и експортно ориентирани.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Точно така, и експортно ориентирани. За това в нашата програма за растеж, която тези дни ще обсъдим, това трябва да бъде движещо. Идва инвеститор, направи му пътя, направи му канализацията, дай му възможност да се почувства добре и желан и на практика това е една помощ от нас индиректно към самата община. Защото местните хора ще работят там, местните хора ще се развиват там и ще се платят данъците. Така, че толерирайте подобни инвеститори.<br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ:</strong> Освен това всъщност оказва се, след като гледаме данните, че именно такива производства, които са средно и високо технологични и специализирани за износ най-добре са устояли на кризата в сравнение с тези, които разчитат само на евтината цена, и нали това е и основата на стратегията ни оттук нататък. <br /> <br /> <br /> Точка 24<br /> Проект на Решение за допълнение на Решение № 940 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване на План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи. <br /> Приема се точка 24.<br /> <br /> Точка 25<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 320 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи. Приема се точка 25. <br /> <br /> Точка 26<br /> Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 година. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на отбраната.<br /> Приема се точка 26.<br /> <br /> Точка 27<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ:</strong> Господи премиер, добре е да се знае нещо, което улеснява тук и колегата Московски ще се съгласи. Собствениците на автомобили с газови уредби с промяната, която правим, вече не е необходимо да се прави отделно преглед на автомобила и отделно на газовата уредба, а всичко върви наведнъж, защото, когато прилагаме директивата вече газовата уредба, се счита за част от автомобила, а не допълнително инсталирано нещо. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приема се точка 27. <br /> <br /> Точка 28<br /> Проект на Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внасят министърът на здравеопазването и министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> Приема се точка 28.<br /> <br /> Точка 29<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на здравеопазването.<br /> <strong>СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: </strong>Господин премиер, точката е във връзка с точката, която гласувахме в част &bdquo;А&rdquo; за Комисията по реимбурсиране и позитивен лекарствен списък, в решението се казва, че дирекция &bdquo;Лекарствени продукти и медицински изделия&rdquo; обезпечава дейността на въпросната комисия. Това е промяната, която <strong>предлагаме. <br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 29.<br /> <br /> Точка 30<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внасят министърът на здравеопазването и министърът на икономиката, енергетиката и туризма. <br /> <strong>СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: </strong>Искам да кажа нещо за медицинските изделия, тъй като това е много важно. В него първо се отразяват европейски правила, но и с този закон правим промяна в Закона за здравето където изрично се казва, че медицинските изделия ще могат да се продават само чрез болниците. Т.е. спира се възможността пациенти да бъдат изпращани и по неведоми пътища от неведоми доставчици да закупуват на още по-неясни цени медицински изделия. Тема, която беше изключително важна в обществото и ние с това регламентираме всичко да излезе наяве и да е на светло. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 30.<br /> <br /> Точка 31<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на земеделието и храните.<br /> <strong>МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: </strong>Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, основната цел на промяната на този закон е ограничаването на разходите на държавния бюджет и привеждане в съответствие с някои разпоредби на Европейския съюз. Смисълът е по-точно заплащането на мероприятията за профилактика и на надзор по болестите на животните за плащането на средствата за идентификация на животните и средствата необходими за обезвреждане на трупове на умрели животни, които до момента ставаха за сметка на държавата да бъдат прехвърлени към тези, които се ползват от тези услуги. Т.е. животновъдите ще трябва да заплащат средствата за имунопрофилактика, като ние ще нотифицираме държавна помощ и средствата да се връщат отново при тях, но чрез Държавен фонд &bdquo;Земеделие&rdquo;, а за обезвреждане на труповете ще трябва да си плащат общините. <br /> Това в момента е непредвиден огромен разход от над 20 милиона лева годишно, които тежат на бюджета на Министерството на земеделието и храните, и тъй като съм го съгласувал и с министър Дянков многократно, внасям това предложение за промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 31.<br /> <br /> Точка 32<br /> Проект на Постановление за приемане на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на здравеопазването.<br /> Приема се точка 32.<br /> <br /> Точка 33<br /> Проект на Решение за одобряване проектна Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: </strong>Основната цел на този законопроект е да въведе изискванията на директивата, които се отнасят за възлагането на специалните обществени поръчки. Това е почти целият материал и вдигаме праговете с 15 %.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong>Приема се точка 33.<br /> <br /> Точка 34<br /> Проект на Решение за даване на съгласие за учредяване на безсрочно право на безвъзмездно ползване върху имоти &ndash; частна държавна собственост, на Георги Първанов.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА:</strong> Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, във връзка с писмо на главния секретар и предложение на областния управител на София и съгласно Закона за някои права на лицата, които са били президенти на Република България, е необходимо да предоставим на господин Георги Първанов имот до 200 квадрата. <br /> Във връзка с това, това което предлагаме като решение на заседанието днес е два имота в Студентски град, в бл. 5, две ателиета № 24 и № 25 на обща застроена площ 150 квадрата да бъдат предоставени безвъзмездно и безсрочно за право на ползване на президента Георги Първанов, считано от 23 януари 2012 година.<br /> Изразено е експертно становище и е възможно преустройсвото на двете ателиета да бъдат обединени в едно цяло и така да постигнем изискването на закона.<br /> За целта е необходимо да бъдат предоставени финансови средства, които в момента не са разчетени, но след разговори с министър Дянков, се разбрахме, че те ще бъдат предоставени по бюджета на администрацията на президента през месец януари следващата година и те са в размер на 20 000 лева, с които ще може да бъде направен ремонтът, обединяването на двете ателиета и оборудването, за да предоставим така както е по закон на бившия президент тези помещения.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Дянков, това много стриктно да се изпълни, за да може на 22 януари 2012 година, след като напуснат президентството, да могат да се преместят в този офис, така че максимално бързо да се случи.<br /> Приема се точка 34.<br /> <br /> Точка 35<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на здравеопазването. <br /> <strong>СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: </strong>Изключително важен законопроект за здравната реформа - в него се регламентира възможността общопрактикуващи лекари да участват в медицински центрове, в диагностично-консултативни центрове. Това ще намали разпокъсаността на здравеопазването. Регламентират се дневните стационари, места, където ще може да се получава еднодневно лечение. Заедно с промяната на метода на финансирането ние ще можем да стимулираме качествената и модерни форми на лечение. Изключително важни промени има в областта на болничната здравна карта. Ще бъде регламентиран максималният брой болници по региони и на национално ниво, с които здравната каса може да сключва договори. Не се описват конкретните болници като имена, а се дава възможност в този брой здравната каса да избира най-добрите от тях, което е принципно ново решение. Има и въвеждане на високотехнологични методи на лечение, които ще се планират на национално ниво. По този начин ние няма да разпиляваме ограничения финансов ресурс, а ще го концентрираме към най-добрите клиники, така че, това е един добър начин да съчетаем конкуренцията между лечебните заведения заедно с регулацията, която е грижа на държавата. В крайна сметка, дори залагаме и механизъм за областите в страната, в които има свръхпредлагане на болнични услуги, касата да няма възможност при следващи договори да сключва по-голям договори, отколкото е бил в предходната година, но това е само за местата, където имаме свръх предлагане. Това са общо взето девет области в страната. Там, където има недостиг на лечебни заведения, всеки е добре дошъл и може да прави болници и да осигурява лечение на гражданите.<br /> <br /> По бележката, която е на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за акредитация на лабораториите, тъй като темата е доста специфична, предлагам да направим допълнителна работна група и с друго отваряне на закона да я решим, тъй като не е конкретно засегната сега в този законопроект.<br /> <strong><br /> ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: </strong>Съгласен съм.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Понеже се повдигна тази тема в обществото действително, само да ви информирам за дълговете на болниците. За съжаление, има и много от големите болници, които са с дългове, и то главно отиват за консумативи и лекарства. Аз съм убеден, че контролът там е занижен. На практика държавата дотира чрез болниците тези, които не се осигуряват, нямат здравни осигуровки, сиреч, тези, които плащат осигуровки, лекуват без пари тези, които не си плащат осигуровките. Тук искам да се помисли категорично и с укриването, когато се променя законът, и то трябва много бързо да стане, за осигуровките това да се регламентира. В противен случай дълговете непрекъснато ще набъбват и ще стане както в НОИ, всъщност чрез държавния бюджет се попълват всички дупки, където системите всъщност не работят. Затова, Константинов, предложете ми вариант, включително санкции, включително да се сменят началниците на тези болници, но това трябва да се случи. Давам пример с Окръжна болница в София, която беше с дългове, сега е с един милион плюс, плюс и направи инфраструктурата пред болницата. Въпросът е на управление. Не може да накупуват толкова апаратура и лекарства, и в същото време да задължат държавата след това да отиде да ги плаща след тях. Те питали ли са да го направят това Министерството на здравеопазването?<br /> <br /> <strong>СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ:</strong> Голяма част от дълговете са натрупани в тези знакови болници точно от предишното правителство, защото примерно в Пловдив &bdquo;Свети Георги&rdquo; са ставали абсолютни безобразия. Разбира се, винаги оправданието е, че пътеките са недофинансирани, че финансирането е недостатъчно. Обаче при същото това недофинансиране има болници, които винаги се движат добре и се справят и модернизират със собствени средства, а други, които винаги са недоволни. Същевременно за много скъпите апаратури министерството продължава да дава: 1 200 000 на Онкологичния център, скенер във Варна.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Вдигнахме бюджета с 30% и продължават да задължават болниците. В здравеопазването отиват 3 250 000 000, и продължава да не им стига.<br /> <strong><br /> СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ</strong>: Това са определени болници. Във време на криза дълговете на всичките са намалели са 40 милиона през тази година, което обаче не значи, че определени болници и директори не си вършат работата, но аз бих отишъл и малко по-далече не само с персонална смяна на директори, а ни трябва обединяване на звена. През тези последните 10-15 години структури са се разделили, за да се угоди на всеки професор, на всеки началник да си има лечебно заведение, изкуствено разделени. Няма да давам емблематичния пример със Стара Загора, където всичко се дублира, всичко е по две, всичко е по три. Това само с персонална смяна не може да стане и ако имаме подкрепата на Министерството на здравеопазването, на цялото правителство, мисля, че през 2012 г. трябва да ги решим тези въпроси. <br /> Що се касае до неосигурените, те са в областните болници. Най-тежкият случай е във Видин, където са около 3 &ndash; 3,5 - 4 % от всички преминали. <br /> За неосигурените трябва два подхода: едните, които имат някакъв доход, а не са си го платили, драстично увеличаване на санкциите. Но след това Националната агенция по приходите трябва да им ги събира тези неща, включително ако трябва да им продава имущество. Просто трябва да бъдат тълкувани като длъжници на държавата, а тези, които са социално слаби, вече да се намери някакъв начин да им се компенсира основният пакет, който им покрива касата. Това са предложенията. Вече сме имали разговори с Бюджетната комисия за Закона за здравното осигуряване и конкретни предложения.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Сега е моментът да го направиш, не догодина, а още тая година. Сядате, приготвяте го. Имаш пълна подкрепа. Така или иначе, дали сега ще има една стачка повече или две&hellip;<br /> <strong>СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ:</strong> Те няма за какво да стачкуват тук, това е добро за всички.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Направи го тогава.<br /> <strong>СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ:</strong> Вместо хората да ходят да работят по десет болници и да получават по малко.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Направи го!<br /> <strong>СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ:</strong> Правим го. Ето, това е Законът за лечебните заведения. Ако направим здравната карта и намалим броя на болниците, и лекарите ще работят на едно място и ще получават по-високи доходи. Това, че някой директор ще стачкува и ще ги буни, то е ясно.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Приемаме точка 35.<br /> <br /> Точка 36<br /> Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерство на вътрешните работи за 2011 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> Приема се точка 36.<br /> <br /> Точка 37<br /> Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанията на Съвета на Европейския съюз &bdquo;Правосъдие и вътрешни работи&rdquo;, което ще се проведе на 13 и 14 декември 2011 г. в Брюксел<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на правосъдието.<br /> Приема се точка 37.<br /> <br /> Точка 38<br /> Доклад относно одобряване позициите на Република България от компетентност на Министерство на вътрешните работи за участие в заседанието на Съвета &bdquo;Правосъдие и вътрешни работи&rdquo;, което ще се проведе на 13 и 14 декември 2011 г. в Брюксел<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.<br /> Приема се точка 38.<br /> <br /> Точка 39<br /> Проект на Решение за предприемане на действия по прекратяване участието на Република България в Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас &ndash; Александруполис, сключено на 15 март 2007 г., и проект на Постановление за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.<br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ: </strong>Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас &ndash; Александруполис е сключено на 15 март 2007 г. Страните изразяват взаимните си очаквания относно петролопровода Бургас &ndash; Александруполис през годините на консултации помежду си и с участващите международни нефтени компании и в свързаните тристранни документи, включително следните:<br /> Първо, на 12 април 2005 г. правителствата на трите държави подписват Меморандум за сътрудничество за реализацията на проекта за нефтопровод Бургас &ndash; Александруполис, който отразява взаимните очаквания на правителствата, включително по отношение на &bdquo;екологична безопасност, надеждност и икономическа изгода&rdquo; на Проекта и неговата очаквана &bdquo;икономическа привлекателност и конкурентоспособност в сравнение с алтернативните маршрути за транспорт на нефта в този регион&rdquo;.<br /> <br /> Второ, на 4 септември 2006 г. държавните и правителствените глави на трите страни излизат с обща Декларация за сътрудничество в сферата на енергетиката, изразяваща &bdquo;тяхната решимост за по-нататъшно насърчаване на взаимното сътрудничество в тази сфера на равноправна и взаимноизгодна основа&rdquo;.<br /> Трето, на 15 март 2007 г. трите правителства подписват междуправителствено споразумение, като потвърждават взаимното си желание &bdquo;да развиват сътрудничеството си в тази област на равноправна и взаимноизгодна основа&rdquo; и се съгласяват, че &bdquo;при реализирането на настоящото Споразумение &hellip; най-ефективна форма за финансиране на строителството на петролопровода представлява принципът на &bdquo;проектно финансиране&rdquo;, който се препоръчва от Страните за използване в съответствие с международната практика.<br /> <br /> Четвърто, на 18 януари 2008 г. въз основа и в съответствие с разпоредбите на междуправителственото споразумение, &bdquo;което дава основната правна рамка по международното право за изпълнението на проекта от правна, търговска и техническа гледна точка&rdquo;, е подписано Споразумение на акционерите относно Проект за Нефтопровод Бургас .- Александруполис (Споразумение на акционерите), което води до учредяването на Международната проектна компания (&bdquo;Транс.Болкан Пайплайн&rdquo; (МПК) в Кралство Нидерландия, съгласно Споразумението на акционерите. Дяловото участие е разпределено както следва: <br /> - 51% руски консорциум между &bdquo;АК Транснефт&rdquo;, &bdquo;Роснефт&rdquo; и &bdquo;Газпром нефт&rdquo;;<br /> - 24,5% - &bdquo;Проектна компания нефтопровод Бургас &ndash; Александруполис &ndash; БГ&rdquo; ЕАД, еднолична собственост на държавата, в което правата на държавата се упражняват от министъра на финансите;<br /> - 24,5% - гръцки консорциум &bdquo;Хелпе-Траки&rdquo; &ndash; 23,5% и гръцката държава &ndash; 1%.<br /> Пето, за по-нататъшното развитие на Проекта, Споразумението на акционерите специално изисква Акционерите да се съгласят, че Проектът е осъществим и приемлив за банката&rdquo;. По този начин Споразумението на акционерите изразява взаимните очаквания на трите правителства при подписване на междуправителственото споразумение, че осъществимостта и приемливостта от банка на Проекта ще бъде преценено и че Проектът няма да бъде реализиран, ако всички страни не се съгласят за това.<br /> Впоследствие става ясно, че Проектът, както бе замислен, не е търговски осъществим и приемлив за банката. Финансовият съветник Сосиете Женерал представи проучване и препоръки въз основа на проектно финансиране без право на регрес (non-recourse project financing), при което единствен източник за изплащане на заема за финансирането на проекта са приходите от проекта. Тези препоръки бяха отхвърлени от Руския Акционер, тъй като ако необходимата за проектното финансиране тарифа е основана на разходите, то тя не би била конкурентоспособна. Беше също обяснено, че не е възможно да бъдат получени гарантирани доставки на петрол за петролопровода Бургас &ndash; Александруполис. Също така бе допълнително показано, че Проектът не би могъл да приложи конкурентоспособна тарифа и същевременно да бъде печеливш, че единственият начин за осигуряване на финансиране е проектът да бъде контролиран от &bdquo;Транснефт&rdquo;, вместо да бъде на равноправна и взаимноизгодна основа, и че реализирането на Проекта въз основа финансиране без право на регрес е невъзможно поради пазарните условия. Също бе прието, че Петролопроводът Бургас &ndash; Александруполис не може да бъде икономически осъществим сам по себе си.<br /> В светлината на това развитие е видно, че Петролопроводът Бургас &ndash; Александруполис, както е замислен по междуправителственото споразумение, не е търговски осъществим и не може да бъде развит при съгласуваните условия. Макар &bdquo;Транснефт&rdquo; да е предложил само да предостави необходимото финансиране за проекта, за това &bdquo;Транснефт&rdquo; би поискал контрол върху управлението на целия проект, залог върху собствеността, както и право да поеме собствеността и експлоатацията на Проекта, в случай, че проектната компания не направи дължимите плащания по заема от &bdquo;Транснефт&rdquo;. &bdquo;Транснефт&rdquo; би бил заемодател и доставчик на нефт, както и би имал пълен контрол върху проекта. &bdquo;Транснефт&rdquo; би имал сериозен конфликт на интереси, включително и контрол върху това, дали би настъпило неизпълнение по заема, което би довело до прехвърляне изцяло на собствеността върху проекта към &bdquo;Транснефт&rdquo;. По този начин &bdquo;Транснефт&rdquo; предлага да осъществи проекта, но при условия, различни от вече уговорените.<br /> Предвид на изложените обстоятелства, намирам, че правителството на Република България следва да прикани другите две страни да прекратят междуправителственото споразумение по взаимно съгласие на трите правителства и да информира другите две правителства, че ако не се стигне до споразумение, българската страна се оттегля от междуправителственото споразумение след изтичането на 12 месеца.<br /> Същевременно е необходимо и уреждане на правоотношенията между акционерите в компанията. В момента компанията извършва дейности по финансово-икономически, технически, правни и екологични анализи, предпроектни проучвания и други, които се финансират от акционерите чрез вноски от тяхна страна.<br /> Българският акционер &ndash; &bdquo;Проектна компания нефтопровод Бургас &ndash; Александруполис &ndash; БГ&rdquo; ЕАД, е внесъл вноската за финансиране на дейността на компанията за 2008 г. в размер на 1 425 410 евро. Съгласно Споразумението на акционерите, при неплащане на вноските от страна на акционер, другите акционери могат да предоставят средствата под формата на заем при лихвен процент LIBOR плюс 3 процентни пункта. До момента вноските, които не са платени от &bdquo;Проектната компания нефтопровод &bdquo;Бургас &ndash; Александруполис&rdquo; БГ&rdquo; ЕАД, възлизат на общо 6 380 788 евро. <br /> За уреждане на тези задължения към другите акционери и към Проектната компания е необходимо капиталът на дружеството да бъде увеличен чрез издаване на нови 128 000 броя акции с обща номинална стойност 12 800 000 лв. Посочената сума ще покрие всички горни задължения. С цел осъществяване на предлаганото увеличаване на капитала на българския акционер, предлагам на Вашето внимание проект на постановление, с което необходимите за това средства ще се осигуряват по бюджета на Министерството на финансите.<br /> Средствата, предмет на постановлението, няма да увеличат разходната част на държавния бюджет, с други думи, няма да са дефицит, тъй като същите представляват операции, свързани с финансирането, по смисъла на чл. 1, ал. 5 от Закона за държавния бюджет за 2011 г. и се класифицират като елементи на паричния поток, а не като допълнителни бюджетни кредити, по смисъла на Закона за устройство на държавния бюджет. В този смисъл не е необходимо към проекта да бъде изготвена финансова обосновка, тъй като неговото приемане няма да има пряко или косвено отражение върху държавния бюджет. Благодаря.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 39.<br /> <br /> Точка 40<br /> Доклад относно обявяване позицията на Република България за участие в редовното заседание на Европейски съвет, който ще се проведе на 8-9 декември в Брюксел <br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на външните работи.<br /> <strong>КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ:</strong> Темите са икономическата политика на Европейския съюз. Излишно е да казвам, че това е централният въпрос за световните политически среди, за медиите през последните седмици. Нашата позиция ще бъде прецизирана буквално на самия съвет, когато ще имаме анализ на предложен междинен доклад от президента на Европейския съвет господин Рампой, отчитайки и предложенията на Франция и Германия в областта на икономическото управление, засилване на фискалния контрол, хармонизация на политиките в рамките на Еврозоната и други елементи от този сложен въпрос.<br /> Второ, вероятно ще бъдат взети решения, свързани с разширяването на Европейския съюз. Българската делегация ще заеме позицията, че трябва да се подкрепи даването на статут на кандидат на Сърбия за член на Европейския съюз, без, разбира се, да започват самите преговори. За това е твърде рано, предвид политическата неподготвеност на Сърбия в тази посока на този етап и същевременно ще подкрепим предложение Черна гора да започне, вероятно към юни 2012 г., преговори за членство в Европейския съюз.<br /> Разбира се, българският премиер ще подпише и договора за присъединяване на Хърватия към Европейския съюз. Това ще се случи в началото на заседанието на 9 декември. Ще бъде разгледано на последно, но не и по важност място, предложението на председателя на Европейския съюз господин Ван Ромпой за евентуалното поетапно приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство. На този етап ние нямаме индикация, че Холандия е променила своята позиция. Вероятно противопоставянето на Холандия ще се запази на този съвет, но това е мястото, където въпросът да бъде поставен с цялата му острота още веднъж както от ръководителите на България и Румъния, така и от други държави, които считат, че е недопустимо по-нататъшното отлагане на нашето присъединяване. Това е, което бих искал да докладвам, господин министър-председател. Ако има въпроси?<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 40.<br /> <br /> Точка 41<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за международния превоз на пътници и товари по шосе.<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> Приема се точка 41.<br /> <br /> Точка 42<br /> Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика на Европейския съюз, формат &bdquo;Транспорт и телекомуникации&rdquo;, което ще се проведе на 12 и 13 декември 2011 г. в Брюксел<br /> <strong><br /> БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на външните работи.<br /> Приема се точка 42.<br /> <br /> Точка 43<br /> Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 268 на Министерски съвет от 2009 г.<br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ: </strong>Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> Приема се точка 43. <br />