Днес от БСП пратиха министъра на здравеопазването Божидар Нанев на лекар. Парламентарната група на Коалиция за България “издаде” направление за хоспитализация на министъра.
В карето за насочване за хоспитализация е написано: &quot;Болницата е закрита, да се лекува вкъщи&quot;. Насочващата диагноза е &quot;тежко възпаление на здравната реформа&quot;. В карето за бележки е записано - &quot;понижена компетентност&quot;. Приемната диагноза е &quot;превишени изисквания към болниците&quot;, а основната - &bdquo;нулева стойност на грижа за пациента&rdquo;. На мястото за лечебна процедура или операция е записано &bdquo;няма право на такава&rdquo;.<br /> <br /> <br />