Депутатите се събират, за да изготвят правилник за дейността си. За първи път обаче председателят на парламента внася за обсъждане идеята пленарните заседания да не са всяка седмица. Според Ива Митева така народните представители щели да работят по-задълбочено в комисиите.


Според предложението на „Има такъв народ” пленарните заседания щели да се провеждат през седмица.

Предвижда се в 46-я парламент да има и нови комисии – по икономическа политика, високи технологии и дигитализация. Предлага се Комисия по електронно управление и информационни технологии. По отношение на парламентарния контрол към министрите е заложено те да не могат да отклоняват питания по актуални въпроси.