Промените в закона за движението по пътищата, с които се увеличаваха драстично санкциите за нарушения, не бяха приети днес от парламента. Измененията бяха внесени от правителството, но дори и част от управляващите гласуваха против тях.
Министерски съвет искаше да се въведе необжалваемост на наказателните постановления, издадени по актове за установяване на административни нарушения, съставени въз основа на изготвени веществени доказателствени средства от технически средства или системи за явно наблюдение. Глобата, която може да се налага с фиш от 50 да стане 100 лева, искаха още министрите. Идеята беше и да се въведе нов вид наказание – безвъзмезден труд в полза на обществото, което ще се налага от съдия от районния съд, като изпълнението му ще бъде осигурено от кмета на общината. /БЛИЦ