Сериозни промени в Изборния кодекс предлага ВМРО. Списък и аргументация на девет предложения за промени в него бяха внесени в деловодството на Народното събрание от името на партията.
Документът, подписан от председателя на партията Красимир Каракачанов, е адресиран до временната Комисия за изработване на проект за нов Изборен кодекс и до Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения.<br /> <br /> &ldquo;Изборният закон следва да претърпи сериозни промени, особено в частта му за избирателното право, гласуването и организационно-техническата подготовка и произвеждане на всички видове избор, се посочва в документа на ВМРО. - Законът за избиране на Велико народно събрание следва да бъде отменен и материята да бъде уредена в Изборния кодекс. Законът за избиране на ВНС е остарял, не отговаря на обществените нагласи, състояние и очаквания.&rdquo;<br /> <br /> Сред промените, предлагани от ВМРО, са въвеждане на задължително гласуване, което да гарантира и данъчни облекчения, въвеждане на &bdquo;образователен ценз&rdquo; - право да избират да имат единствено български граждани със завършено не по-малко от основно образование, въвеждане на машинно гласуване с цел ограничаване на контролирания вот, корпоративния и &ldquo;купен&rdquo; вот, както и гласуване чрез Интернет и по пощата.<br /> <br /> &ldquo;Не по-малко необходима мярка е премахването на партийните квоти при формиране на избирателните комисии, да отпадне и деленето на партиите и коалициите на &ldquo;парламентарно и непарламентарно представени&rdquo;, посочва Каракачанов в документа.<br /> <br /> &ldquo;Поради изброените недостатъци на настоящия Изборен кодекс, българското общество не следва да се яви на следващите избори с толкова нефункционален нормативен акт. Необходими са незабавни промени, които да гарантират честни и прозрачни избори при пълна равнопоставеност на всички участващи политически субекти&rdquo;, поясняват от ВМРО.<br /> <br />