Зам.-кметът по финансите на община град Добрич Иван Колев съобщи, че общината има да събира просрочени вземания от местни данъци и такси в размер на малко над 900 хил. лв., посочва в. "Стандарт".
В края на 2011 г. са установени и предадени за събиране от съдебни изпълнители и служители на НАП общо задължения в размер на 531 846 лв., като от тях 276 хил. лв. вече са събрани и постъпили, добави Колев. <br /> <br /> Справката на финансиста показва още, че за миналата година от издадени наказателни постановления общината е начислила и събрала 54 хил. лв. &quot;Основно длъжниците ни - физически и юридически лица, имат просрочия на местни данъци и такси. <br /> <br /> Относителният дял на юридическите лица е по-голям от физическите, като сред тях има и фирми неплащали данък &quot;Сгради&quot; и такса &quot;Смет&quot; отпреди 2000 г. Има единични случаи със задължения 80-100 хил. лв.&quot; - поясни Колев. <br /> <br /> <br /> <br />