"Целта на плана в един и същи момент да акцентира върху икономическо възстановяване, в същото време, в малко по дълъг хоризонт - икономическо развитие, и освен това реформа".

Това каза вицепремиерът в оставка Томислав Дончев по време на обсъждането в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание на Проект на Национален план за възстановяване и устойчивост, съгласно Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Той добави, че във финалния вариант на плана са попаднали 49 големи инвестиционни приоритети и проекти и 37 реформи. "България до 2030 г. има право на 50 млрд. лева с различни източници", посочи Дончев.

"9 млрд. евро са предвидените средства, свързани с кохезионната политика. Преките плащания са малко над 5 млрд. евро. Планът е 1/4 от този разполагаем ресурс", уточни той.

Томислав Дончев уточни, че първоначално Европейската комисия (ЕК) е посочила, че в плана трябва да попаднат мерки, които не се финансират от другите инструменти. Впоследствие тази позиция на ЕК е била смекчена.

Затова след дълги разговори със синдикални и работодателски организации в плана са попаднали и нови фондове, които допълват инструменти, които ще са налични по оперативните програми.

Дончев даде за пример мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки. "Към момента планът е в напреднала степен на съгласуваност с ЕК. От всички анонси от страна ЕК, че срокът до 30 април би следвало да е инструктивен.

От последната информация от ЕК се разбира, че крайният срок, в който държавите могат да представят планове, е 2022 г.", допълни Дончев.