Държавата ще предприеме незабавни мерки за гарантиране работата на Топлофикация - София. Ще бъде увеличен капиталът на „Български енергиен холдинг”, за да се осигурят свежи финансови ресурси на „Булгаргаз”, с оглед осигуряване на непрекъснатост на доставките на топлина към потребителите. Това съобщиха от правителствената информационна служба по повод днешното решение на Столичния общински съвет за безвъзмездно прехвърляне на акциите на "Топлофикация София" от общината на държавата.
Ще бъдат предприети незабавни мерки по оздравяване на дружеството, преструктуриране и повишаване на събираемостта, изразяващи се в подобряване на финансовите и оперативните резултати, въвеждане на съвременни и ефективни управленски практики и подходи по отношение на обслужването на клиентите. Това включва възстановяване на доверието, създаване на центрове за обслужване на клиенти, прилагане на адаптирани към нуждите информационни технологии и продукти, системи за управление и контрол на качеството и др.

Тези действия в краткосрочен план целят постигане на определено ниво на рефинансиране на дружеството и ще доведат до непрекъснатост на топлоснабдяването, подобряване на обслужването на клиентите и повишаване на събираемостта, както и на ефективността на дружеството. /БЛИЦ