ДСБ предлага промени в Закона за енергийната ефективност, който беше приет от НС преди две седмици. Според депутата Иван Иванов в него има разминаване между европейските норми като се създава допълнителна тежест за българските граждани.
Според сега приятия закон всички сгради над 1000 кв. м подлежат на задължително енергийно сертифициране. Този текст предизвика много спорове, но в крайна сметка беше приет от НС.
ДСБ предлага четири типа сгради, които да подлежат на задължително сертифициране - новостроящи се сгради, сгради, които подлежат на основен ремонт, такива, които променят собственика си, и когато се отдава под наем апартамент или сграда. Предлага се да бъдат записани и допълнителни случаи, когато няма да бъде нужен енергиен сертификат. Става въпрос за временни и малки постройки, както и промишлени обекти с ниска енергийно потребление.
ДСБ ще настоява да бъде включено и изискването за държавни и общински сгради, които обслужват мното хора, да поставят на видно място енергийния сертификат. Петя Шекерлетова, БЛИЦ