Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ е един от най- сериозните инвеститори в България. Това заяви министърът на икономиката Петър Димитров на среща с президента на банката Томас Миров.
Преките инвестиции на ЕВВР възлизат на повече от 1.7 млрд. евро, а привлечените – около 6 млрд. евро. Томас Миров отбеляза, че България е ключова страна за банката и посочи за пример добрата практика с Международен фонд „Козлодуй”. По думите му ЕБВР е готова да инвестира в енергийния сектор на България. Димитров бе категоричен, че това е особено важно за нас, защото газовата криза от началото на годината доказа острата необходимост от проекти, гарантиращи енергийната сигурност на страната. Той декларира пълната си подкрепа за участието на ЕБВР в проектите за изграждане на междусистемни газови връзки между България, Румъния, Турция и Гърция, както и в разширяването на капацитета на хранилището в Чирен и трансформиране на находище «Галата» в газохранилище. Петър Димитров и Томас Миров постигнаха договореност работни групи от банката и Българския енергиен холдинг да започнат работа по уточняване на конкретните проекти, чието реализиране е от взаимен интерес./БЛИЦ