Както БЛИЦ съобщи, министър-председателят Бойко Борисов информира председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за решението на правителството да издигне кандидатурата на Мария Габриел за член на ЕК от България.
Ето коя е тя: 

Мария Иванова Габриел е член на Европейския парламент от делегацията на ГЕРБ в състава на Групата на ЕНП от 2009 г. Тя е заместник-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент по въпросите на разширяването на ЕС, Средиземноморието, Близкия Изток и Северна Африка и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП. Като зам.-председател на Групата на ЕНП председателства Работната група „Евромед“ и работи по приоритетни въпроси като миграцията, сигурността, борбата с тероризма и радикализацията, външната политика на ЕС, Западните Балкани, правата на жените. Под нейно ръководство е изготвена Стратегическата позиция на ЕНП за Средиземноморието за мандата 2014–2019 г. Зам.-председател е на ЕНП Жени от 2012 г.
 
Мария Габриел е родена на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. През 1997 г. завършва Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ в Кюстендил, а през 2001 г. придобива бакалавърска степен по „Български и френски език“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Продължава образованието си в Института по политически науки в Бордо (Франция), където изучава международни отношения, история на европейските институции, политическа социология, сравнителна политика. Завършва магистратура по „Сравнителна политика и международни отношения“ в Докторската академия по политически науки, Бордо през 2003 г. От 2004 до 2008 г. е асистент научен изследовател в Института по политически науки в Бордо (Франция). Преподавателската ѝ дейност е свързана с темите за процеса на вземане на решения в ЕС, политическа социология и международни отношения. В екипа е на два международни проекта – по Европейска програма Equal 2004 – 2008 „Ценности и икономика – равенството в професионалната дейност и социалната и солидарна икономика“ и Международна изследователска програма „Парламентарното представителство на национално и европейско ниво“ с ръководител Оливие Коста.  
 
В Европейския парламент е член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Комисията по външни работи, Комисията по правата на жените и равенството между половете, Подкомисията по правата на човека. Мария Габриел е сред най-активните членове на Съвместната парламентарна асамблея на ЕС и страни от Африка, Карибите и Тихия океан и на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието.
 
През 2016 г. Мария Габриел е ръководител на мисията на ЕС за наблюдение на президентските избори в Габон и ръководител на две мисии на ЕС в ДР Конго - през 2011 г. на мисията за наблюдение на президентските и парламентарни избори и през 2014 г. на експертната мисия за оценка изпълнението на препоръките. Пет пъти е ръководител на делегации на Европейския парламент за наблюдение на избори Танзания, Судан, Нигерия, Сиера Леоне и Йордания. Била е наблюдател на Европейския парламент в други седем мисии – Хаити, Чад, Киргизстан, Того, Бурунди, Буркина Фасо, Уганда. 
 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) Като член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи от 2009 г., Мария Габриел работи в няколко приоритетни области: миграционната политика на Съюза; Шенген; споразуменията за визова либерализация с трети страни; сигурността; борбата срещу тероризма и трафика на хора. Следи въпросите, свързани с Фронтекс и Системата за влизане/излизане в ЕС. Тя е докладчик по 1/3 от всички споразумения на ЕС за либерализиране на визов режим, последните от които с Колумбия, Перу, Грузия и Украйна.
 
Мария Габриел е член на Специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (CRIM), създадена в Европейския парламент в началото на 2012 г. и приключила работата си през 2013 г.
 
Комисия по външни работи (AFET) От 2014 г. в Комисията по външни работи по въпросите на отношенията със страните от Средиземноморието, Африка, Близкия Изток, страните от Арабския полуостров. След преизбирането й за зам.-председател на Групата на ЕНП, към портфолиото й е добавен ресор „Разширяване на ЕС“ и отговаря за връзките с държавите от Западните Балкани. Води преговори от името на Групата на ЕНП за резолюции по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава в тези страни и по света.
 
Комисия по правата на жените и равенство между половете (FEMM) От 2012 до 2014 г. Мария Габриел е координатор на Групата на ЕНП в Комисията по правата на жените и равенството между половете. Тя е докладчик на Европарламента по Директивата за жените в управителните съвети на дружествата Women on board. През 2015 г. стартира национална кампания „Насилието над жените: да отворим очи и нарушим мълчанието“, която допринася България да подпише т.нар. Истанбулска конвенция за защита на жените от домашно насилие.
 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) От началото на първия си, Мария Габриел работи по въпросите на Общата селскостопанска политика на ЕС. Работата ѝ е свързана с принципите за посправедлива, гъвкава и опростена селскостопанска политика; подкрепа за животновъдите и пчеларите, подкрепа за малките и средни селскостопански производители. В периода 2011 – 2013 г. провежда обществен дебат „Земеделие и политика – връзката си ти“ в редица областни градове в България, който допринася за единна национална политика относно Бъдещето на ОСП. От 2014 г. е председател на Работната група по Пчеларство и здраве на пчелите. През 2015 и 2016 г. организира Европейската седмица на пчелите и опрашването в Европейския парламент, като в изданието през 2016 г. привлича за каузата Принца на Монако Албер Втори.  В рамките на специализираната седмица поставя началото на Европейски форум на пчеларите и земеделските стопани. През 2017 г. стартира национална кампания „Медена закуска“ в училищата с цел популяризиране приноса на пчелите за биоразнообразието и ползите от консумацията на мед и пчелни продукти.
 
Дунавска стратегия Мария Габриел организира редица конференции в България и в Европейския парламент и отстоява Дунавската стратегия като стратегически важна за ЕС, базирана на подхода „отдолу-нагоре“. През 2012 г. организира обществен дебат „Дунавската стратегия – възможност да градим регионите в Европа“ в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството и фондация „Ханс Зайдел“  
 
Извънпарламентарна дейност Централно място в извънпарламентарната дейност на Мария Габриел заемат инициативите, насочени към младите хора. Има разкрити общо шест европейски информационни центрове – два в София, Благоевград, Русе, Бургас и Сливен. Чрез тях организира обучения, презентации, кампании, запознаващи младите хора и всички останали граждани с предимствата от членството на България в ЕС. Сред извънпарламентарните инициативи на Мария Габриел се отличават ежегодния национален конкурс на европейска тематика, който организира за ученици, и националната кампания „Читател на годината“.
 
Мария Габриел печели два пъти престижната награда „Евродепутат на годината" през 2016 г. е носител на приза в категория „Развитие", а през 2013 г. е удостоена с отличието в категория „Равенство между половете". През 2016 е удостоена с Ордена на Колумбия „Сан Карлос“ за заслуги към страната в областта на международните отношения и дипломацията. През 2015 печели наградата „Евродепутат, защитник на социална кауза“ на Европейската асоциация на агенциите по комуникации за приноса й за равенството между половете и правата на жените.