ГЕРБ е взел решение за прекратяване на членството в партията на Румяна Дойчинова и й препоръчва да подаде оставка като кмет на район Илинден. Това се казва в декларация на Изпълнителната комисия на партията.
ПП ГЕРБ информира, че в последните месеци в партията са постъпили жалби и сигнали от обществеността на Район Илинден – Столична община, които показват, че в дейността си като кмет на района Румяна Дойчинова уронва престижа на районната администрация и злоупотребява със служебното си положение.
На проведените срещи с членове, симпатизанти и граждани от района, в присъствието на Дойчинова, пряко беше изразено сериозно безпокойство от нейното поведение и безотговорно отношение към проблемите на района.

ПП ГЕРБ не може да приеме поведение на свои представители, което пряко накърнява авторитета на партията, на нейните членове и симпатизанти, заявяват от ГЕРБ.
От партията съобщават още, че след като се запознали с всички факти и изслушали  мотивите на районния кмет, на среща с Председателя на партията, Областния ръководител на София и Административния секретар, на свое заседание, Изпълнителната комисия е взела решение за прекратяване на членството в партията на Румяна Дойчинова.
Областното и Национално ръководство  на ГЕРБ настоява Дойчинова да подаде молба за прекратяване на задълженията и като кмет на район Илинден. Това би било в съответствие с подписаните от нея  договор и декларация за Открито управление.
Изпълнителната комисия на ГЕРБ декларира, че по никакъв повод няма да допусне личните и користни действия на определени хора, да обезсмислят принципите на партията и да доминират над интересите на гражданите от Район Илинден.  /БЛИЦ