Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова заяви по повод на доклада на ЕК, че да кажем, че докладът е критичен не е достатъчно. Да кажем, че този доклад не е 100% справедлив не помага, допълни Грънчарова.
Докладът маркира онези сфери в правосъдие и вътрешни работи, в които не сме достигнали европейските стандарти. И на мен като европейски министър ми се ще докладът да бъде прочетен в София по начина, по който ще бъде прочетен в Хелзинки, в Париж или в Лондон. Смятам, че това е усилие, което трябва да положи и опозицията и гражданския сектор. Струва ми се важно да очертаем някои ог положителните тенденции вътре в доклада, не като хвалба, а да си изравним критериите с нашите европейски партньори, допълни Грънчарова. Според нея е важна констатацията, че е налице политическа воля. В окончателния вариант на доклада отсъства обвързване на механизма в областта на правосъдието и на вътрешния ред с основни приоритети, които стоят пред държавата ни като присъединяването ни към Шенгенското пространство и еврозоната. Никой не спори и по положителния ефект, който имаше учредяването на ДАНС, безмитните магазини, каза Грънчарова. Тя определи и няколко неща, които трябва да се случат през следващите няколко месеца - прецизиране на функциите на ДАНС, стриктен контрол на финансирането на политическите партии, Закон за конфликт на интереси, целенасочени действия срещу определени корупционни практики в образование и здравеопазване, въвеждане на единен фиш на всички гранични пунктове, усъвършенстване на закона, свързан с дейността на комисията Кушлев най-общо. Не случайно в самия доклад се коментират и такива болезнени за нашето общество въпроси като режим на обществените поръчки и в това отношение промените, които се правят изобщо за този процес, наистина са положителен сигнал и действие в правилната посока. Забрана на непазарни механизми като заменки на земя и гори са отчетени като част от дефекта на нашата система, каза Грънчарова. Мисля, че също така в целия процес на собственото ни самоусъвършенстване трябва да се включи и неправителствения сектор. Завършвам с увереност, че по-голяма част от препоръките в доклада ще бъдат опредметени, защото в крайна сметка тяхното реализиране е част от нашия собствен интерес. Песимизмът е настроение, оптимизмът е воля и това е нещо, с което е нужно са се въоръжи правителството и обществото, каза Грънчарова. /БЛИЦ