Служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов ще работи с екип от трима заместник-министри, съобщиха от Министерство на икономиката и енергетиката. Избраниците на Щонов са Ирена Младенова, Антон Павлов и Бранимир Ботев.
&bdquo;Ирена Младенова, която ще ръководи ресор &bdquo;икономика&ldquo;, е заемала сходна позиция в предишното служебно правителство и е доказан експерт по икономическите въпроси и работата с Оперативна програма &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo;, категоричен бе министър Щонов. <br /> <br /> Младенова подчерта, че ще работи по три основни задачи в сферата на икономиката. Първата е изпълнение на настоящата оперативна програма &bdquo;Конкурентоспособност&ldquo;, където има притеснителни сигнали от бенефициенти и партньори. &bdquo;Ще разработим план за действия за ефективното приключване на настоящата програма. Втората задача пред нас е подготовката за стартирането на Оперативната програма за следващия програмен период &bdquo;Иновации и конкурентоспособност&ldquo;. Получихме коментарите на Европейската комисия и бързо ще отразим промените, за да подготвим текста. Успоредно работим по изготвянето на документите, за да стартира, след като бъде одобрена. Третият важен момент според Младенова е финализирането на Стратегията за интелигентна специализация, която е важна за икономиката и връзката с науката, бизнес и образованието&ldquo;, обясни тя.<br /> <br /> Антон Павлов, който поема ресор &bdquo;енергетика&ldquo;, е с дългогодишен опит в сектора. Работил е в НЕК и в Комитета по енергетика. По думите на Антон Павлов, най-важно е да се осветли реалното състояние на сектор енергетика и държавните дружества да се управляват прозрачно. &bdquo;Ще започнем от прозрачност на търговете за продажба на електроенергия, категоричен бе той. На второ място е осигуряване на ефективната работа на енергийния борд, така че от него да се постигнат съгласие и работещи решения. Завършване на междусистемните газови връзки е също сред важните ангажименти, като връзката с Гърция е приоритетна. И не на последно място по важност е подготовка на енергийната система за зимата&ldquo;, подчерта Павлов.<br /> <br /> Бранимир Ботев, който беше заместник-министър на икономиката с ресор туризъм в кабинета &bdquo;Орешарски&ldquo;, ще продължава да изпълнява същите функции. <br /> <br /> За Бранимир Ботев Щонов заяви, че ще има отговорната задача да осъществи приемствеността в поетите ангажименти на МИЕ към насърчаване на туристическия бизнес. Ботев заяви, че в системата на туризма МИЕ ще продължи процеса на диверсификация като експонираме България, предлагаща 5-те глобални туристически продукта - море, планина, еко и селски туризъм, културно-исторически туризъм уелнес и СПА. Той подчерта значението на целевите пазари, които генерират основния туристически поток за страната. <br /> <br /> В момента са стартирали няколко глобални пазари за Европа и целеви за България. За първи път България ще има промоционална програма съвместно с Би Би Си за развитието като дестинация. Ботев съобщи, че за да се отговори на въпроса как да направим България по-обичана от българите, се подготвя целева програма за вътрешния туризъм. <br /> <br /> &bdquo;Една от моите задачи е да подобря работата на държавните дружества и това включва промени в управленческия персонал на тези фирми, където преценим, че са необходими&ldquo;, категоричен бе министър Щонов. Според него, има значителен потенциал за подобряване ефективността на тези компании и могат да бъдат спестени финансови средства.<br />