От 1 юли единният стандарт за издръжка на ученик става 1266 лева, вместо досегашните 1157 лева. А до 2009-та година трябва да стигне 1400 лева.Това каза министърът на образованието и науката Даниел Вълчев, който представи отчет за дейността на МОН от септември 2005 г. до август 2008 г.
Средствата за увеличение на единния разходен стандарт в училищата ще бъдат гласувани на някое от предстоящите заседания на Министерския съвет, съобщи министърът на образованието. Министърът посочи, че постановлението за това увеличение е съгласувано с министрите и ще бъде одобрено на заседание на правителството. Той добави, че ще бъдат отпуснати 61 милиона лева за увеличение с 10,6 на сто на стандарта за издръжка на ученик със задна дата от 1 юли. През тази учебна година ще бъде въведено външното оценяване за 5-ти клас и ще бъдат осигурени безплатни учебници за учениците от 1 до 7 клас, заяви министър Вълчев.
„Тази година безплатните учебници ще са увеличени на две основания – като възрастов диапазон, такива безплатни учебници ще получат и децата от частните училища. Общият разход е 41 млн. лв., които вече са по бюджетите на общините”, каза Даниел Вълчев.

По думите на министър Вълчев, над 300 училища ще бъдат закрити в страната към 15 септември по демографски причини. Той посочи, че в малко над 97 процента от общините коректно се изпълняват делегираните бюджети на училищата. В тези общини са получени допълнително 21 милиона лева за системата на делегираните бюджети.
Министърът каза още, че училищата, които имат неизразходвани средства, към края на годината ще могат да ги прехвърлят към бюджетите си за следващата година. /БЛИЦ