Парламентът прие на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване, касаещи изплащането на пенсионните добавки от втория стълб.

"За" законопроекта гласуваха 98 народни представители, "против" се обявиха 7, а 63-ма се въздържаха. 

Законопроектът задължава пенсионноосигурителните дружества при подаване на заявление за пенсиониране да запознават лицата, осигурени във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, с техните права и с правата на наследниците им във връзка с придобитото право на пенсия, както и на правото да получат еднократно или разсрочено натрупаните по индивидуалната партида средства. 

Измененията предвиждат, наред с планираните и към настоящия момент пожизнени пенсии, да се регламентира по-подробно разсроченото плащане като пенсионен продукт, допустим във фазата на изплащане.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!