Първото заседание на новоизбраното правителство ще се състои утре, 10 май, от 10.00 ч., съобщиха от Министерски съвет. То ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на разпореждане за промяна на органа, който да упражнява правата на държавата в „НДК – Конгресен център София“ ЕАД. Внася: министър-председателят


2. Проект на решение за освобождаване и назначаване на областен управител на Област Варна. Внася: министър-председателят

3. Проект на решение за освобождаване и назначаване на областен управител на Област Смолян. Внася: министър-председателят

4. Проект на решение за освобождаване и назначаване на областен управител на Област Хасково. Внася: министър-председателят

5. Проект на решение за освобождаване и назначаване на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Внася: министърът на финансите

6. Проект на постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация. Внася: министър-председателят

7. Проект на постановление за изменение на постановление №67 на МС от 2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г. Внася: министърът на вътрешните работи

8. Доклад на одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 11 май 2017 г. в Брюксел. Внася: министърът на земеделието и храните

9. Проект на постановление за изменение на устройствения правилник на ИА „Одит на средствата от ЕС към министъра на финансите, приет с постановление №346 на МС 2008 г. Внася: министърът на финансите.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!