Кметът на Бургас Димитър Николов разпространи вътрешна записка, с която приканва служителите в общинска администрация и общинските предприятия да заплатят в законоустановения срок дължимите местни данъци и такси за 2009 г.
Той ги призова да извършат и необходимите действия за погасяване на просрочени задължения за предходни години.<br /> <br /> По този начин общинските служители ще дадат пример на своите съграждани и ще засвидетелстват лоялността си към институцията Община Бургас.<br /> <br /> В края на октомври изтича срокът за четвъртата, последна годишна вноска за разсрочено плащане на местните данъци и такси. След това върху неплатените задължения започват да текат лихви.<br /> <br /> <b>Марина Шиварова , Блиц</b><br /> <br /> <br /> <br />