Като допълнителна антикризисна мярка, може да се обсъди и увеличаване на минималната работна заплата, за да се защитят хората с най-ниски доходи. Това обяви социалният министър Емилия Масларова и уточни, че следващия четвъртък правителството ще обсъжда още мерки, с които да противодейства на кризата.
В бюджетната сфера 46 хиляди души получават минимална заплата, плащанията по Националния фонд за заетостта са свързани с нея. Масларова обясни, че това може да стане за сметка на ограничаването на разходите в администрацията. <br /> Тя не пожела да се ангажира с какъв процент биха могли да бъдат увеличени средствата на най-нискодоходните групи. <br /> Погледът на Обединена Европа в този период е насочен към най-ниско доходните групи, към онези слоеве от населението, които на даден етап сами не биха могли да се справят. Изкушена съм, действително да предложа в Министерски съвет да помислим за най-нискодоходните групи в този период на криза, защото колкото и да са в момента на предизборна кампания атакувани позициите на правителството, че предлагаме мерки за ограничаване на разходите, за които само преди година се сърдеха, че не сме ги направили, обясни тя. <br /> Хората, които са безработни получават обезщетение, което не е никак голямо. Хората с увреждания получават също съответен процент от минималната работна заплата, както и майките, които вече не получават 90 на сто от работната си заплата, а минимална и трябва да се погледне и към тези групи, настоя социалният министър./БЛИЦ<br />