Министърът на вътрешните работи да изготви конкретна програма за преструктурирането на системата чрез съкращаване на цели звена или части от тях. Това заяви днес пред журналисти след срещата си с представители на синдикални организации в МВР председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Минчо Спасов.
Той допълни, че ще предложи министърът на вътрешните работи да изготви единен държавен стандарт за полицейските униформи по аналогия на уредбата на тази материя в българската армия.

Освен тези ангажименти, които поех пред синдикалистите, набелязах и още два. Ще помоля министър-председателя да ограничи командировките на министър Миков в оставащия период до края на мандата. Моите наблюдения сочат, че проблемите на МВР не засягат външнополитическата му дейност, а тази вътре в страната, подчерта депутатът от НДСВ. Също така ще изпратя писмо до министъра да предостави в комисията списък на имотите на МВР с отпаднала необходимост. Ще препоръчаме министерството да се освободи от тях, а с набавения финансов ресурс да покрие разходите по обезщетенията на служителите, които ще бъдат съкратени. На 26 март ще насроча заседание на комисията, а писмото ще изпратя още утре, за да има време министърът да се подготви, завърши Минчо Спасов. /БЛИЦ