Името на тайнствената жена ще бъде оповестено по-късно, за да не станела обект на репресии
Инициативният комитет с координатор проф. Милен Семков обсъди екипа за участие в изборите за президент на България и прие екипът да бъде в следния състав: доц. Алексей Петров, доц. Николай Георгиев и уважавана дама, чието име ще бъде оповестено по-късно, поради риска да стане обект на репресия.<br /> <br /> Това гласи официалното съобщение до медиите, подписано от проф. Семков. <br /> <br /> На 1 май 2011 г. Инициативният комитет ще одобри окончателния състав на кандидат-президентския екип, както и конкретните роли на членовете в него. Инициативният комитет прие да носи името Инициативен комитет за &bdquo;Единение и екипност&quot;.<br /> <br /> Гглавната задача е с екипността да се преодолее социално-икономическата криза в България, а чрез единението на българите - &bdquo;студената гражданска война&quot; и да се сложи точка на изтощителния двадесетгодишен преход, коментира Алексей Петров.<br /> <br /> От своя страна доц. Николай Георгиев изтъкна, че единението на българите е важен елемент на националната сигурност и предпоставка за по-пълното ни интегриране в евроатлантическите структури.<br /> <br /> Координационният съвет препоръча съставът на екипа да се разшири, но членският му състав да не надхвърля седем човека.