„Идеята за създаване на регионални преброителни центрове е подкрепена от НДСВ още при подписването на Обществения договор за свободен и демократичен избор през януари, но е осъществима само ако работата по изборното законодателство в парламента започне незабавно", заяви заместник-председателят на НДСВ Марина Дикова по време на днешната експертна дискусия „За и против регионалните преброителни центрове”.
Провокирайки това, днес НДСВ внесе своя проект за Закон за избиране на народни представители, с ясното съзнание, че той не може да бъде разглеждан отделно от останалите десет внесени законопроекти”, допълни Дикова.
Общественият договор е осъществим и без законово задължение и пример за това е кампанията на НДСВ „2 в 1”, подчерта Дикова и допълни, че вътрешнопартийните санкции за купуване на гласове вече са изготвени и ще бъдат приети от Централния предизборен щаб на НДСВ на 17 март.
Организирана във връзка с кампанията на Гражданската коалиция за свободен и демократичен избор срещу купуването на гласове и в изпълнение на Обществения договор за свободен и демократичен избор, подписан от НДСВ и още 18 политически партии, дискусията бе провокирана от необходимостта от експертно и политическо обсъждане на предложението за създаване на регионални преброителни центрове. Участие във форума взеха представители на парламентарни и извънпарламентарни политически партии, експерти, дипломати, представители на неправителствени организации, академичната общност и медиите.
47,4% от участвалите в представително изследване на Асоциация „Прозрачност без граници” (една от деветте неправителствени организации, обединени в Гражданската коалиция за свободен и демократичен избор), разпознават купуването и продаването на избирателни гласове като най-сериозния проблем по време на избори. Изборният туризъм следва ниската избирателна активност, припозната като проблем от почти всеки трети от анкетираните (33%), заяви изпълнителният директор на асоциацията Диана Ковачева 13% са анкетираните имат личен опит в процес на купуване на изборни гласове.
Анализът на начина, по който политическите партии изпълняват своя ангажимент да предприемат спешни законодателни мерки за справяне с проблема с купуването на гласове, започва с очевидния факт, че от внесените в Народното събрание проекти за изменение на Закона за избиране на народни представители към днешна дата няма нито един разгледан на първо четене, заяви Диана Ковачева и изрази тревога от коментираната напоследък възможност да не бъдат предприети никакви промени в тази материя и опасение, че проблемът ще остане валиден за предстоящите избори за национален и Европейски парламент.
„С разбирането, че проблемът с купуването на гласове не се ограничава само до изменението на ЗИНП, отчитаме като много съществена крачка напред обстоятелството на одобрената от Комисията по правни въпроси и минала на първо четене идея за повишаване на санкциите за купуване на гласове и квалифицирането на това престъпление като тежко”, посочи Ковачева и допълни, че промените в Наказателния кодекс относно инкриминирането на продаването и купуването на гласове е подкрепяно от почти 67% от българските граждани.
Друга мярка, по която има движение, е свързана с идеята, всички агитационни материали на политическите партии в рамките на предизборната кампания да бъдат снабдени с надпис, че купуването на гласове е престъпление, наказуемо с лишаване от свобода и плакатите на НДСВ за частични местни избори дават положителен пример за това, посочи Ковачева. /БЛИЦ