Необходимо е да проявим максимална организираност и много гъвкавост като държава и като икономика, каза министър-председателят Сергей Станишев по време на посещението си в Берковица. Там той разговаря с работници и с ръководствата от две експортно ориентирани предприятия: шивашкото – „Бигъл” ООД и завода за производство на сглобки за детски играчки „Наталия ММ” ООД.
Премиерът подчерта, че хората в България искат сигурност във всяко отношение и правителството прави всичко възможно, за да я осигури. Затова аз ще изискам от всеки министър да потърси в своя сектор още възможности за ефективно противодействие на кризата, допълни той.
Ръководствата на двете предприятия информираха министър-председателя за дейността си в променените условия. Те изтъкнаха, че продължават да изнасят и няма съкращения в персонала. В „Бигъл – Берковица” работят 177 души, а в „Наталия ММ”– 210. Над 150 работници от шивашкото предприятие „Бигъл” ще получат в рамките на 18 месеца допълнително обучение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
След като бе информиран, че от началото на март в „Наталия ММ” са преминали на 4 часов работен ден, премиерът припомни за възможността, която се предоставя по програма на МТСП за съхраняване на работни места срещу компенсации от държавата. Той подчерта, че се стреми при посещенията си в страната да се среща с представители на фирмите, за да се информира на място за развитието на бизнеса в условията на привнесената отвън безпрецедентна световна икономическа криза, за да може правителственият антикризисен план непрекъснато да се актуализира. /БЛИЦ