"Докладите на Европейската комисия за България вече са факт. Във финала на тяхната подготовка се появиха много и различни коментари. Свидетели сме на силна реакция както у нас, така и в някои европейски медии". Това се казва в позиция на президента Георги Първанов по повод докладите на Европейската комисия за България, разпространена от прессекретариата на държавния глава.
"Днес разполагаме с докладите в окончателния им вид. В тях има немалко критични оценки, които трябва обективно да прочетем и осмислим. Веднага искам да отбележа, че те не бива да водят до отрицание и негативизъм, до пренебрегване и подценяване на извършеното от българските институции и българското общество като цяло. България върви по своя европейски път и оценките на ЕК за постигнатия напредък и за наличието на политическа воля трябва да ни окуражават за бързи и енергични действия. Длъжни сме да отбележим и защитим позитивните стъпки, които бяха направени в законодателството, преструктурирането на институциите и изграждането на кадрови потенциал, за подобряване на координацията и контрола върху управлението на фондовете и програмите на ЕС. Това са важни фактори, съдействащи за финансовата, икономическата и политическата стабилност на страната и за динамичното развитие на нашата икономика и общество. В същото време обективността налага да признаем, че има сериозни проблеми в работата на редица институции и цели системи - в органите на реда и на вътрешната сигурност, в борбата с корупцията и организираната престъпност, в ефективността на правораздавателните органи, както и в институциите, които носят пряка отговорност за прозрачност в процедурите при усвояване на европейските фондове. Нека ясно да кажем - предприетите в последните месеци положителни стъпки засега са само предпоставка за преодоляване на натрупалите се проблеми. Сега е необходимо законодателната, изпълнителната и съдебната власт цялостно да преосмислят своите досегашни действия и да предприемат конкретни мерки за справяне със слабостите, посочени в докладите и постигане на резултати, удовлетворяващи българското общество и европейските ни партньори. Време е, наред с приемането на законите, да поставим акцент върху тяхното активно и безкомпромисно прилагане. Българската общественост е в правото си да очаква:
Първо - реални, практически доказателства за решимостта ни да противодействаме на престъпността и корупцията.

Второ - качествено подобряване механизмите на взаимодействие, координация и контрол между държавните институции, особено в онези сфери и звена, които с дейността си възпрепятстват пълноценното ни интегриране в ЕС.
Трето - прилагане на ефективни форми на сътрудничество с нашите партньори за изграждане на по-добър управленски и административен капацитет. Подготовка на ново поколение кадри, способни да работят в съответствие с европейските изисквания и стандарти. За нас е важно да не пропуснем шансовете, които ни предоставя членството в ЕС за цялостна модернизация на страната и ускорено повишаване жизнения стандарт на всички български граждани. Нашият европейски избор е изстрадан и необратим. Не бива да допуснем да вземат връх евроскептичните и популистките настроения. България има ресурс и потенциал да се справи с предизвикателствата и да продължи успешно своето развитие“, заявява държавният глава. /БЛИЦ