Опитите на опозицията, поне на онези, които дълго време се занимават с енергетика, да убедим управляващото мнозинство, че КЕВР е независима и отделена от политическите процеси, се оказаха безплодни и управляващите не се убедиха от нашите аргументи. Те и постъпиха по тяхно виждане и върнаха отново комисията под егидата на политиците. 

Това каза Рамадан Аталай от ДПС, коментирайки наложената в КЕВР реформа. 

"Изваждането ѝ изпод политическия похлупак ще бъде много трудно. Съкращаването на комисарите от 9 на 5 дава реална възможност на управляващите да влияят върху решенията на комисиите. Разширяването на критериите от гледна точка на намаляването на квалификацията на хората, които могат да заемат място в комисията, също буди недоумение", каза още той. 

"Кандидатът за председател на комисията, не го познавам, но днес, до колкото ми беше представена информация, той е работил кратко в енергийната сфера. Недоумението сред нас е, че министър-председателят няколко пъти каза, че в комисията ще бъдат назначени такива хора, въз основа на които той ще може да намалява цената на тока. Това не е негова работа", продължи депутатът от ДПС. 

"Министър-председателят ни е много мнителен. Ако бяха съкратили срещите си в моловете и хотелите, за да обсъждат програмата си, сигурен съм, че датата за повишаване на тока нямаше да съвпадне със съставянето на кабинета в България", каза Аталай, коментирайки недоволството на Кирил Петков, че в деня на сформирането на неговия кабинет КЕВР реши да вдигне цената на електрическата енергия.  

Във връзка с поредните внушения, които се тиражират в някои медии, че кадри на ДПС ще ръководят ВиК холдинга, Аталай каза: 

"Ако гледам медиите на господин Прокопиев, ще се окаже, че в България освен ДПС, нищо друго няма, че за всичко в тази държава ДПС сме виновни. Не знам и как по какъв начин тези хора с кратки информации от автобиографиите са изкарали две страници информация, за да могат да подведат обществеността". 

Продължавайки темата за реформите на комисията за енергийно регулиране, депутатът от ДПС каза още: "Добре, че не предложиха Прокопиев за председател на КЕВР. Бяхме възстановили доверието в комисията, авторитета, нямаше кой от нашите европейски партньори и отвъд океана да не се отнасят с уважение към, нашата комисия". 

"Според мен КЕВР си изпълняваше всички законови правомощия. Освен да се занимава с регулирането и ценообразуването, тя се занимава още с лицензирането на газовите фирми, лицензите на фотоволтаиците, цялостната тази дейност е в ръцете на КЕВР. Убеден съм, познавам, дейността на Иванов, имам поглед над работата на тази комисия. В последните години КЕВР бе тръгнала в посоката на онази независима комисия, която да поеме целия товар от недоволството на обществото", каза още той. 

Според Рамадан Аталай мораториумът е най-недоалновидното нещо, което може да се случи. Във всяка себеуважаваща се държава мораториума означава, че вече сте се предали, той попречи на определени решения от КЕВР и от там се допусна, че има лобистки интереси.

"Ако бяхме оставили КЕВР да си изпълнява задълженията и управляващите да бяха малко по-подготвени и да бяха предприели онези действия, които бяха предприети от всички европейски държави - с няколко промени в закона за данъците и таксите и с няколко промени в наредбата за КЕВР - днес общините щяха да получават компенсациите, бизнеса щеше да получава компенсации, а не вчера председателя на комисията по бюджет и финанси да събира на седянка частните фирми и да ги моли да отложат плащанията на общините", продължи с коментара си Аталай. 

Енергийният експерт при това начерта мрачно бъдеще след падането на мораториума. 

"Не искам да заплашвам никой. Ако управляващите не влязат в ролята си и не направят всичко необходимо в КЕВР, за да включват евтината енергия в микса, за да запазят цената в този вид, в който е, ако продължават с това самочувствие, в което имат всичките отговори, но нямат решения, нещата може да станат много сериозни", каза той.