Нередностите при предприсъединителните фондове в България и Румъния са се увеличили със 152% между 2007 и 2008 г. Това става ясно от резолюция на Европейския парламент. В нея депутатите приеха препоръки за подобрения в областта на измамите с ДДС, в работните методи на ОЛАФ и в докладите на държавите членки към Комисията.
България също е спомената в доклада. Според него предприсъединителните фондове са изключение от общата положителна тенденция, като нередностите са нараснали между 2007 и 2008 г.<br /> <br /> Въпреки че резолюцията &quot;признава и подкрепя&quot; стъпките, предприети от двете страни в отговор на препоръките на Комисията за подобряване на финансовия надзор, депутатите призовават двете страни да укрепят административния си капацитет за управление на средствата от ЕС.<br /> <br /> Те съветват още да се премахнат &quot;съществуващите или потенциални мрежи&quot; на конфликти на интереси в управлението на средствата, както и да подобрят контрола и прозрачността на процедурите в областта на възлагането на обществени поръчки. Друга препоръка на съвета е и бързото приемане на необходимите &quot;предпазни, корективни и/или дисциплинарни мерки&quot;.<br /> <br /> Като цяло в документа се посочва, че нередностите при изразходването на бюджета на ЕС са спаднали от 1 024 милиарда евро през 2007 г. до 783.2 милиона през 2008 г. Въпреки това съветът за повече усилия за по-добър контрол над европейските фондове се отнася към всички страни-членки.<br /> <br /> Относно собствените бюджетни ресурси на ЕС, депутатите подкрепят предложението на Комисията за преработване на Регламента за борба с измамите с ДДС.<br /> <br /> Те подчертават, че е важно държавите членки да носят по-голяма отговорност в тази област, като Комисията трябва да разглежда достоверността на предоставената от тях информация и да гарантира събирането на цялата сума на дължимото ДДС.<br /> <br /> Относно селскостопанските разходи, депутатите са критични спрямо нередностите, които са установени в Австрия, Словакия Унгария и Швеция. В резолюцията се отбелязва, че външната помощ все повече е засегната от нередности и измами, отчасти проблема с двойното финансиране на проекти. Тъй като вноските на ЕС в бюджета на ООН за последните пет години надвишават 1 милиард евро годишно, депутатите потвърждават &quot;необходимостта от засилване на мандата на ОЛАФ в международен контекст&quot;.<br /> <br /> Необходимостта от повишаване на прозрачността и вземането на мерки за борба срещу измамите, корупцията и финансовите престъпления също са изтъкнати в резолюцията на ЕП. Депутатите отбелязват, че секторът на обществените поръчки е най-изложен на опасност от лошо управление, измами и корупция.<br /> <br /> Затова те призовават Комисията да предприеме всички необходими мерки, за да се ускори създаването на Европейската прокуратура, както това е предвидено в Лисабонския договор, която да води борба с престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС.