Промяна в Закона за защита на потребителите ще бъде внесена от Синята коалиция за промяна в договорите с мобилните оператори и въвеждане на неустойка от 7% при предсрочно прекратяване на договорите, обявиха в парламента депутатите Михаил Михайлов и Иван Иванов
Сините се срещнаха с представители на&nbsp;Асоциацията на потребители на телекомуникационни и интернет услуги. <br /> <br /> &bdquo;През 1989 г. България се освободи от държавния монопол, но в последните години всеки един от нас се превърна в крепостен селянин от заробващите договори, които ни се предлагат&rdquo;, заяви Михайлов. <br /> <br /> Той посочи, че условията по прехвърляне на номера от един мобилен оператор към друг е тромава. По думите му това са договори, в които не е ясно отчитането на секундата и на минутата.<br /> <br /> От Синята коалиция ще искат и изслушване на председателя на Комисията за регулиране на съобщенияята. Освен това ще настояват и за промяна в Закона за електронните съобщения. <br />