Столична община иска да й бъдат възстановени отпуснатите средства за преодоляване на щетите от взривовете в Челопечене. Писмо с такова искане е изпратил столичният кмет Бойко Борисов до министъра на извънредните ситуации Емел Етем.
В него Борисов настоява във възможно най- кратък срок Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане да вземе решение за отпускане на средства в размер на 2 840 966 лв. на Столична община, за да се изплатят компенсациите на всички граждани и да се възстановят авансово отпуснатите от Столичен общински съвет средства на общинския бюджет. Борисов припомня, че на 3 юли в резултат на взривовете на боеприпаси в поделение 18250 на Българската армия, пострадаха обекти и домове на граждани на територията на седем столични района: Кремиковци, Ниви Искър, Сердика, Подуяне, Надежда, Слатина и Искър. Със свое решение от 24 юли Столичен общински съвет предостави средства от бюджета на Столична община в размер на 2 667 378 лв. за възстановяване на щетите с уверението ,че същите ще бъдат върнати на общината от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, след представяне на съответните документи за направените разходи. Предоставените протоколи за щети са за 3 218 898 лв. Преведени до момента от страна на държавата са само 377 932 лв. Към момента средствата, гласувани от Столичния общински съвет са изчерпани и този факт създава напрежение сред населението, изтъква Борисов. /БЛИЦ