Глоба от 50 до 150 лева ще могат да налагат съседите на неприятния комшия, който безпокои другите обитатели на сградата. Ако нарушителят е фирма, санкцията скача от 150 до 300 лв. За член на управителния или на контролния съвет на блока, глобата е от 300 до 1000 лв. Това е записано в проекта на Закона за управление на етажната собственост, готов за второ четене. В момента глобите са от 1 до 60 лв.
Вече никой няма да може да отглежда любимата котка или куче в своя апартамент без съгласието на непосредствените си съседи. Няма да се иска разрешение само за животни в аквариум или клетка. Но инак съседът отгоре, съседът отдолу, съседът отляво и този отдясно ще имат думата дали да запазим домашния любимец. /в. "Труд"