Парламентът одобри на първо четене промените в Закона за държавния служител, с които се цели спиране на злоупотребите с назначения в публичната администрация.
С измененията се въвеждат нови конкурсни тестове на две нива за лица, които искат да постъпят на работа в администрацията.<br /> <br /> Премахва се и възможността за назначаване без конкурс на лица на непълно работно време, което сега е вратичка в закона, обясни пред Народното събрание зам.-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев.<br /> <br /> Ще се въведе и информационен портал за вакантните длъжности. Те ще се обявяват и на специализирани сайтове за търсене на работа.<br /> <br /> Има и други нови моменти като въвеждане на стипендиантски длъжности. Те касаят редки специалности. Ще се сключват договори за стипендии, което ще дава възможност наетите да бъдат впоследствие назначавани на щат.<br /> <br /> Предлага се първото преназначаване или преминаване на ръководна длъжност да се извършва след успешно преминаване на тест, организиран от Института по публична администрация, за определяне нивото на общите компетентности и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности. Целта е да се осигури равнопоставеност с кандидатите, които заемат ръководна длъжност чрез конкурс.<br /> <br /> С предложеното допълнение на чл. 82, ал. 3 се предлага подбор да се извършва не само при преназначаване на по-висока длъжност, но и при преназначаване на длъжност, определена за ключова в администрацията. Дефиниция на ключова длъжност е дадена в Допълнителните разпоредби на законопроекта, като критериите за ключови длъжности се определят с наредба на Министерския съвет.<br /> Промените днес бяха одобрени на първо четене със стабилно мнозинство.<br /> <br /> Някои от текстовете бяха оспорени от представители на ДПС и Реформаторския блок. Очаква се сериозен дебат на законопроекта при гласуване на промените на второ четене. /БЛИЦ<br /> &nbsp;