Предприемат се всички необходими мерки, свързани с освобождаването на хора, които имат персонална вина за допуснатите слабости в системата на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”. Това е уверил земеделският министър Валери Цветанов на среща с евродепутатът Ян Мулдер, съобщи пресцентърът.
Екипът на министерството работи в условията на пълна прозрачност, мобилизация и стриктен контрол по отношение на спрените плащания по програма САПАРД от Европейската комисия, е отбелязал Валери Цветанов.
Ян Мулдер е заявил, че Брюксел подкрепя страната ни, но трябва да има изрядно счетоводство по отношение на изразходените средства по европейските програми.  На срещата е била обсъдена и исканата от България нотификация за плащане на допълнителни субсидии за качествено мляко на млекопроизводителите. Валери Цветанов е уведомил Ян Мулдер, че изискванията на ЕК водят до тежки икономически последици за земеделските производители у нас и е подчертал, че недопускането на доплащания от националния бюджет има негативен ефект за българското земеделие. От своя страна обаче Ян Мулдер е отбелязал, че правилата на ЕС важат за всички страни членки. /БЛИЦ