Народното събрание ще обсъди окончателните промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Предвижда се въвеждане на облекчен режим при изграждане на обекти за производство на ток от ВЕИ за собствено ползване в урбанизирани територии.

Промените, внесени от ПП, БСП и ИТН, предвиждат бърза процедура за изграждане на малки ВЕИ станции върху покривни и фасадни конструкции на сгради за собствени нужди с до 5 мегавата мощности, като ще се изисква само уведомителен режим.

Управляващите мотивират законодателните промени като бърза мярка, с която всяко едно предприятие ще може да намали сметките си за ток. В дневния ред на депутатите е и второ четене на промените в закона за насърчаването на заетостта, внесени от ГЕРБ, с които се предвижда създаване на електронен регистър на хората в трудоспособна възраст, които нито учат, нито работят.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!