Капиталът на Българската банка за развитие ще бъде увеличен с 50-100 милиона лева, за да се подпомогне кредитирането на малки и средни предприятия. Това каза министърът на финансите Пламен Орешарски, който представи на семинар промените в данъчните закони за следващата година.
Финансовият министър обясни, че индиректните ефекти в България от световната криза ще са намаляване на притока на чужди капитали, оскъпяване на кредитите и по-нисък икономически растеж през следващата година, в сравнение с този от предишните години, когато ръстът бе над 6 на сто.
Поради тези причини трябва да се подпомогне достъпът до кредитиране на малкия и средния бизнес, смята Орешарски. Запазваме сравнително консервативната фискална политика, каза министърът. Три на сто остава превишението на приходите над разходите в държавния консолидиран бюджет. Засега не се очертават предпоставки да бъде намален излишъкът, посочи Орешарски. Публичните инвестиции ще бъдат около седем процента от БВП, като разчитаме, че чрез това ще подкрепим растежа, добави той. За системите на здравеопазването и на образованието ще бъдат отделени с по 400 милиона лева повече, в сравнение с предходната година, посочи още Орешарски. За разлика от предишната година, сега няма значителни изменения в съществуващите данъчни закони. Запазват се основните данъчни ставки, стана ясно на семинара. /БЛИЦ