© снимкa: DarikNews Днес Европейската комисия да оповести междинния доклад за напредъка на България. Това ще стане в Брюксел днес в 12.30 българско време. Очакванията на българските политици са, че документът ще бъде позитивен в сравнеине с критичния доклад от миналата година.
Очаква се в междинния доклад за България да бъде отбелязано, че са положени значителни усилия за преодоляване на посочените преди проблеми. Също така обаче, ще бъде посочено че  трябва да има повече обвинения, съдебни процеси и присъди. 
В работен вариант на доклада, с който разполага кореспондентът на БНТ в Брюксел, ЕК отправя категорична препоръка за по-отчетливо разграничаване на правомощията на ДАНС и МВР и за изясняване ролята на парламентарния контрол върху службите за сигурност и обществен ред. "Нужни са прозрачни и отчетни правила на разделение между ДАНС и МВР във връзка с използването на специални разузнавателни средства и за обема на парламентарния контрол върху дейността на ДАНС", пише Комисията, но признава, че кабинетът на Сергей Станишев е предприел стъпки за реформа в тази насока и цитира пилотен проект, стартиран от правителството.
„Следващите стъпки трябва да бъдат обвинения срещу членовете на наблюдаваните криминални групировки", пише още в проекта на Брюксел. Според ЕК е „Необходима дълбока реформа на досъдебната фаза на наказателния процес с цел подобряване на допустимостта на доказателствен материал."
Като цяло комисията настоява за по-обхватна реформа в досъдебната фаза. Докладът също така констатира липсата на адекватни закони, контролиращи финансирането на политическите партии и конфискуването на имуществото, придобито по престъпен начин.
В документа се настоява за присъди на лицата, които отдавна са в полезрението на службите. 
"Очаквам, че направеното в последните няколко месеца по изпълнение на приетия конкретен план, както знаете през юли качен в интернет страницата на правителството, с ясно формулирани 80 мерки, че оценката на Комисията по тези изпълнени мерки ще бъде на лице, че ще има обективна оценка на постигнатото и на направеното. В същото време очаквам, че Комисията ще формулира своята взискателност по отношение на ясни и конкретни резултати от правораздавателната ни система", заяви от своя страна вицепремиерът Меглена Плугчиева. /БЛИЦ