Заем от близо 1 млрд. лв. ще вземе България за запазване на заетостта в страната, като реално ще получим парите още през настоящата година. Това стана ясно от Министерството на финансите, съобщава „Труд”.

„Българското правителство проучва възможността за кандидатстване за евентуален заем по инструмента „Шуър” (SURE) на ЕС най-вече за финансиране на мярката 60/40. Очакванията на Министерството на финансите са заемът да бъде в размер до 500 млн. евро”, посочват от ведомството.

Общият бюджет на инструмента „Шуър” (SURE) ще бъде 100 млрд. евро, а страните членки ще може да получат фининансиране по него за провеждане на националните си мерки за запазване на заетостта.


Средствата по „Шуър” ще станат разполагаеми след като всички държави членки поемат ангажимент за предоставяне на гаранции за риска, поет от ЕС за набиране на средствата от финансовите пазари.

Целта на Европейската комисия е инструментът да заработи възможно най-скоро и парите да бъдат налични още тази година. България ще може да получи заем по „Шуър”, след като средствата бъдат осигурени от ЕК и потенциално нейно искане за помощ по инструмента бъде одобрено.

Очакванията са още през тази година да бъдат получени траншове от инструмента „Шуър”, посочват от МФ. Средствата ще могат да се използват само за подпомагане по схемата 60/40 или на други подобни мерки, водещи до запазване на заетостта и предприети в отговор на пандемията.

Предоставянето на средствата се очаква да бъде при изключително добри условия, което прави по-изгодно взимането на заем по „Шуър” от пускането на облигации на международните пазари.

Непредсказуемостта на пандемията от COVID-19 и ефектите върху икономиката прави невъзможно да се каже дали и колко дълг ще се наложи да емитираме на международните капиталови пазари, посочват от МФ.