Няма да има приватизирана болница в България до края на 2009 година, заяви в Смолян здравният министър д-р Евгений Желев. Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев посети МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД в Смолян във връзка с финализирането на проект по програма ФАР на Европейския съюз за преструктуриране на пилотни многопрофилни болници и развитие на спешната медицинска помощ. В събитието участва и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.
Желев изтъкна, че в условията на финансова криза голямо значение придобиват ефективното управление и способностите на ръководствата на лечебните заведения за добри финансови разчети.
По отношение на приватизацията на обособени части от общинските болници в България д-р Желев заяви, че приватизацията не е панацея, а е една възможност и при всички случаи решенията за нея се вземат единствено от принципала на съответното лечебно заведение - общински съвет. Ако се стигне до продажба, ще бъдат продадени само обособени части от болници и няма да има изцяло продадени лечебни заведения. Средствата от този тип приватизация остават изцяло за болницата, допълни д-р Желев. Не могат да се приватизират заведения, които са в забранителния списък - Националните центрове, университетските болници, областните болници. 

 Общата стойност на проекта за болницата в Смолян, по който Министерството на здравеопазването е бенефициент, е 2,2 млн. евро. Желев подчерта, че за периода след последното му посещение преди 8 месеца в Смолян, е направено извънредно много – осигурени са модерна апаратура и условия за работа, с каквито разполагат много малко болници в страната. Според него днешното раждане в родилното отделение на болницата на двете бебета – малките Нева и Панайот от Девин и Борино, е символичен знак за мисията на лечебното заведение да дава и да спасява човешки живот. По повод на това радостно събитие като орисници на новородените министрите Желев и Масларова обявиха, че ще дарят 2 детски колички.
Като признание за усилията на ръководството и целия колектив на МБАЛ-Смолян министър Желев връчи на изпълнителния директор д-р Елена Славкова платежно нареждане за 500 000 лв. „Парите трябва да отиват там, където се управляват най-добре и болницата в Смолян е отличен пример в това отношение”, изтъкна д-р Желев. Д-р Елена Славкова благодари на всички институции, които помогнаха днешния ден да се случи и да се осъществявани една мечта – опазването здравето на хората. Според министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова проектът за смолянската болница е много амбициозен и е изпълнен в невероятно кратки срокове, което е позволило лечебното заведение да постигне най-високите световни стандарти.

С тържествен водосвет на епископ Антоний, министрите Желев и Масларова откриха и обновеното отделение по образна диагностика, което вече разполага с 2 нови модерни дигитални апарата за образна диагностика на обща стойност 1 740 000 лв. Двамата министри разгледаха и реновирания операционен блок, операционната на родилното отделение, както и отделението по Неонатология, където се запознаха с грижата за новородените. За над 4 млн. лв. по проекта по програма ФАР е закупена ценна за болницата в Смолян апаратура и техника-кардиологично и хирургическо оборудване, апаратура за белодробна механична вентилация, за наблюдение и инфузионна терапия, за кръвен анализ, подвижен медицински кабинет, инструментариум, линейки, система за наблюдение и контрол на медицински автомобили и компютърно оборудване на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП). Линейките и апаратурата, предоставена на ЦСМП, са на стойност 783 200 лева. Извършени са ремонти и реконструкциите на пет операционни зали и два кабинета на отделението за образна диагностика в размер на 262 905 лева от проекта. За невключени в проекта ремонтни дейности, ВиК и ел.инсталации, всмукателно-нагнетателни инсталации за рентгеновите кабинети МБАЛ-Смолян е инвестирала свои и предоставени от Министерството на здравеопазването средства в размер на 201 576 лева Закупено е и немедицинско оборудване за операционните зали - анестезиологични колички, колички за хирургичен инструментариум и други. /БЛИЦ