Окръжен съд-Бургас допусна изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена на 04.07.2019 г. от Прокуратура - Залцбург и предаде Иван Г. на съдебните власти на Република Австрия, с цел провеждане на наказателно преследване за тежка измама и изпиране на пари.

В проведеното открито съдебно заседание Иван Г. изрази доброволно съгласие да бъде предаден на австрийските съдебни власти. Обвиняемият не се отказа от прилагане на принципа на особеността.

В приложената по делото Европейска заповед за арест се иска предаване на българския гражданин на австрийските съдебни власти с цел провеждане на наказателно преследване срещу него по дело по обвинение в извършването на пет отделни престъпления, осъществени в периода от 09.05.2015 г. до 08.11.2018 г., в гр. Бергхайм и в други населени места в Република Австрия, четири от които квалифицирани като тежка измама, а петото – квалифицирано като изпиране на пари съгласно австрийския Наказателен кодекс.

Престъпленията са наказуеми с „Лишаване от свобода“ до десет години.

Изрично е посочено, че Иван Г. заедно с още четири лица, намирайки се в гр. Бергхайм, Република Австрия, подвеждал служители на банкови институции, чрез заблуждаване относно факти, да извършват действия - да издадат кредитни карти, като се представял за платежоспособен и добронамерен получател на кредитни карти, притежаващ съответните средства за покритие на банковата сметка, с намерение да набави противозаконно материална облага за себе си, с които действия причинил на жертвите имуществена щета.

Наред с изложеното в периода между 09.05.2015 г. и 08.11.2018 г. Иван Г. и същите четири лица, като членове на организирана престъпна група в гр. Бергхайм и други населени места в Република Австрия, прикрили произхода на части от имущество, придобити чрез престъпление, за което законът предвижда наказание повече от една година „Лишаване от свобода“.

Те прикрили произхода на паричните суми чрез взаимно прехвърляне на други членове на организираната престъпна група или други участници в паричните операции – престъпление, квалифицирано като изпиране на пари.

Решението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.