Планината Урал се счита за граница, разделяща Европа от Азия. Отвъд нея започва необятната шир на Сибир.

Точното определяне на границите на Сибир по силата на исторически, географски и политически причини е спорен въпрос поради липсата на ясно изразени стандарти в Русия. От географска гледна точка Сибир често се разглежда без Далечния изток – от планината Урал на запад до вододела на реките, течащи към Северния ледовит океан и Тихия океан. От политическа гледна точка обаче Далечният изток на Русия се включва в понятието Сибир.

Според преданието думата Сибир означава „спяща земя“. Такова определение особено добре прилягало в миналото, заради безлюдието и сдържаните пейзажи – единствените цветови гами през зимата са от тъмносиво до бяло.

Много по-интересно от географските граници, обаче, е това как протича животът там. Вижте 10 изненадващи факта за обитателите на Сибир - на pochivka.blitz.bg!