Европейската конфедерация на профсъюзите излезе с доклад, според който голям брой българи не могат да си позволят почивка.
Разглеждат се всички европейски страни. Проучва се какъв е реалният достъп на гражданите до отпуски.


28% от европейските граждани не могат да си позволят едноседмична почивка. Оказва се, че 972 372 българи са обявили, че не могат да реализират подобна почивка.

Най-сериозно положението по този показател е в Гърция. Там 88.9% от гражданите, работещи в риск от бедност, не могат да си позволят почивка.

Страната е следвана от Хърватия и Кипър. Много европейци, чийто доход е под средната стойност, са пенсионирани или безработни.
Много работници са на минимални заплати, като се работи за осигуряване на праг на заплащането, който да осигури нормален доход за всеки работещ.