Предлагаме ви 10 твърдения. Колко от тях са верни?

1. Точно едно от тези твърдения е вярно.

2. Точно две от тези твърдения са верни.

3. Точно три от тези твърдения са верни.

4. Точно четири от тези твърдения са верни.

5. Точно пет от тези твърдения са верни.

6. Точно шест от тези твърдения са верни.

7. Точно седем от тези твърдения са верни.

8. Точно осем от тези твърдения са верни.

9. Точно девет от тези твърдения са верни.

10. Точно десет от тези твърдения са верни.

Отговори:

Всяко едно от твърденията си противоречи с останалите. Следователно в най-добрия случай само едно може да е вярно. При това положение другите девет ще са грешни. Точно това твърди твърдение 1. Именно то е единственото вярно.

Източник: obekti.bg